Ny rapport fra Vista Analyse: Lite velferdsturisme fra EØS-landene

  • 03. oktober 2016

EØS-innvandringen har til nå i svært liten grad har tatt form av velferdsturisme.  I den grad den har det, dreier det seg om deler av øst-europeernes mottak av barnetrygd og kontantstøtte. Det viser en ny rapport fra Vista Analyse.

Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie