Skip to main content
 

Nedgang for utenlandske lastebiler

22. september 2023

I 2022 ble det fraktet 280,1 millioner tonn gods med lastebiler på vei i Norge og til og fra utlandet. De utenlandske lastebilene fraktet 10,4 millioner tonn. Dette er 24,9 prosent mindre enn i 2021.

Det samlede transportarbeidet i forbindelse med kjøring til, fra og i Norge med utenlandske og norske lastebiler utgjorde i alt 32 milliarder tonnkilometer i 2022. Mens transportarbeidet utført med utenlandske lastebiler utgjorde 7,7 milliarder tonnkilometer (en nedgang på 23,3 prosent fra 2021), sto norske lastebiler for 22,3 milliarder tonnkilometer (en økning på 9,2 prosent).

Svenske lastebiler fraktet 3,5 millioner tonn gods på sine norgesturer i 2022, mens lastebilene fra Litauen tok seg av 1,8 millioner. Polske lastebiler fulgte rett etter med nesten samme mengde. I 2022 utførte litauiske lastebiler 1,8 milliard tonnkilometer på sine turer til, fra eller i Norge, mens svenske lastebiler sto for 1,2 milliard tonnkilometer.

Nyhet