Skip to main content
 

Lovlig eller ulovlig kabotasje? Girteka-rettsaken er ferdig

15. mars 2023

Rettssaken mot den litauiske transportgiganten har vært utsatt flere ganger, men ble nylig gjennomført i Førde tinghus. Det er ventet at dommen fra Sogn og Fjordane tingrett vil vise en avgjørelse i striden om lovlig og ulovlig kabotasje.

Det er datterselskapet til Girteka Logistics, Girmeta, som er tiltalt. Årsaken til at rettssaken ble utsatt i fjor, var fordi påtalemyndighetene hadde siktet feil rettssubjekt, nemlig Girteka.

Girteka Logistics må altså svare for en rekke lovbrudd av datterselskapet Girmeta. Selskapet har fått 380.000 kroner i bot for 19 ulovlige transportoppdrag i Norge, men Girteka har ikke godkjent foreleggene de har fått etter inspeksjonene og har valgt å ikke betale bøtene.

Nyhet