Skip to main content
 

LO med ny strategi mot sosial dumping

04. september 2018

– Fagbevegelsen spiller en helt avgjørende rolle i kampen for et anstendig arbeidsliv, og LOs reviderte strategi mot sosial dumping omhandler også vår egen innsats. Dette er en av de store solidaritetsoppgavene LO-medlemmene står overfor i årene som kommer, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

LO mener det er fem større grep som må gjøres for å gjenvinne den politiske kontrollen over arbeidsliv og samfunnsutvikling:

  • styrke det organiserte arbeidslivet
  • sikre rettferdig konkurranse, gode fagutdanninger og seriøsitet gjennom kloke offentlige innkjøp
  • sikre et lønnsgulv i utsatte bransjer gjennom allmenngjøring
  • sikre bedre og mer koordinerte tilsyn og kontroller, og at bakmennene og profitten tas
  • styrke den "myke siden" av a-krimbekjempelse, som handler om å ivareta de mest utsatte arbeidstakerne

Den nye strategien ble vedtatt i LOs sekretariat den 3. september, og inneholder en rekke konkrete tiltak. Les hele strategien her

 
Nyhet