Skip to main content
 

Kabotasje: Utenlandske turbusser har tatt over for norske

22. august 2022

EU-landet Danmark har i snart tre år hatt tøffere regler enn EU for hvor mye utenlandske turbusser kan kjøre i landet. Tross protester fra EU-kommisjonen, nekter danskene å vike. Norge sitter foreløpig på gjerdet.

– Vi burde gjøre som Danmark, mener forbundssekretær.

Ifølge NHO Transport er det nå ikke mer enn 1162 norskregistrerte turbusser. For ti år siden var det nesten 1500 flere, så antallet er mer enn halvert. NHO Transport peker på én hovedårsak, nemlig veksten av utenlandske turbusser som tar oppdrag innenfor Norges grenser.

Utenlandske turbusser, som regel fra Øst-Europa, har kommet til Norge tidlig på våren og ikke reist hjem før langt utpå høsten. I Danmark har man hatt det samme problemet, og danskene ned innførte nye regler fra 1. november 2019. Siden det har utenlandske turbusser kun hatt lov til å ta kabotasjeoppdrag maksimalt sju dager i strekk før de måtte ut av landet. De utenlandske turbussene må deretter holde seg utenfor Danmark i minst 30 dager.

Sommeren 2021 ba EU-kommisjonen Danmark avvikle eller endre sine kabotasjeregler for turbuss. Et drøyt år senere har danske myndigheter svart EU-kommisjonen. Svaret viser at Danmark ikke har noen som helst intensjon om å bøye seg for kravet.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier at man følger situasjonen i Danmark nøye, men at departementet foreløpig vil se an den videre prosessen i Danmark før man tar en beslutning.

Forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen i Fellesforbundet mener regjeringen ikke følger opp sin egen politikk mot sosial dumping i transportsektoren med sin "vente og se-holdning".

Kabotasje: Utenlandske turbusser har tatt over for norske. Vi burde gjøre som Danmark, mener forbundssekretær (FriFagbevegelse, 22.08.22)

 
Nyhet