Skip to main content
 

– Innleiekvote vil kunne stimulere til mer innleie

  • 04. september 2017

– Fellesforbundet er kritisk til regjeringas forslag til strengere regulering av innleie fra bemanningsbransjen. Forbundet mener samlet sett at forslagene kan føre til økt bruk av innleie fra bemanningsselskaper, sier nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad. Forbundet har oversendt sine synspunkter til LO, som leverer høringssvar til departementet innen fristen i slutten av september.

Nyhet