Skip to main content
 

Innleide arbeidstakere får utvidet varslervern

16. juni 2017

– Nå får vi et bedre varslervern i norsk arbeidsliv, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Varslervernet i arbeidsmiljøloven i dag gjelder for virksomhetens egne ansatte. Innleide arbeidstakere får nå samme rett til å varsle og samme vern mot gjengjeldelse som innleievirksomhetens egne ansatte. Styrket vern av varslere og endring i arbeidstidsregler trer i kraft 1. juli.

Nyhet