Skip to main content
 

Ikke flertall om forbud mot innleie

  • 06. februar 2020

Flertallet i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget sier nei til representantforslag fra fire stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet om opprydding i innleieregelverket. Fleretallet viser blant annet til at innleiereguleringen nylig har vært strammet inn, og at partene i byggenæringen i fellesskap har iverksatt flere viktige og målrettede tiltak.

Flertallet sier at til tross for at faste, hele ansettelser er hovedregelen i norsk arbeidsliv, vil det alltid være behov for å kunne tilpasse bemanning til midlertidige behov. Flertallet viser til at innleie svært ofte forekommer der det er mangel på kompetent arbeidskraft.

Flertallet sier videre at det er et uttalt mål fra regjeringen å bruke offentlige kontrakter for å fremme innovasjon, bærekraft og seriøsitet i arbeidslivet.

Les dokumentet Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen, Elise Bjørnebekk-Waagen og Magne Rommetveit om opprydding i innleieregelverket (Stortinget, 06.02.20)

 
Nyhet