Skip to main content
 

Hver tredje krone av "trygdeeksporten" går til Sverige

20. januar 2017

20.000 utlendinger mottar norsk trygd uten noen gang å ha vært registrert bosatt i Norge. De to største gruppene som mottar norske trygdeordninger i utlandet er derimot ikke de som aldri har bodd her. Det er innvandrere som har flyttet ut (35 prosent) og nordmenn uten innvandrerbakgrunn som har bosatt seg i utlandet (35 prosent).

Se også: Mottakere av NAV-ytelser i utlandet, 2015 (SSB, 18.01.17)

Nyhet