Skip to main content
 

Hva gjør Sverige og Danmark med minstelønnsdirektivet?

  • 28. oktober 2022

Danmark og Sverige stemte imot EUs minstelønnsdirektiv. Spørsmålet er hva som skjer nå, når direktivet er vedtatt. Kommer landene til å kreve at direktivet blir ugyldiggjort?

Nyhet