Skip to main content
 

Hva gjør Sverige og Danmark med minstelønnsdirektivet?

28. oktober 2022

Danmark og Sverige stemte imot EUs minstelønnsdirektiv. Spørsmålet er hva som skjer nå, når direktivet er vedtatt. Kommer landene til å kreve at direktivet blir ugyldiggjort?

Nyhet