FrP vil redusere trygdeeksporten

  • 02. februar 2018

– Norge skal ikke være Europas sosialkontor. Regjeringen har strammet inn på retten til barnetrygd ved opphold i utlandet og mulighetene for å eksportere overgangsstønad. Men vi vil ha flere innstramminger, sier Erlend Wiborg (FrP).

– Beregninger fra 2015 viste at summen av full norsk kontantstøtte og barnetrygd utgjorde 15,8 prosent av en gjennomsnittlig norsk lønn, mens dette beløpet tilsvarte hele 98,8 prosent av en gjennomsnittslønn i Polen, og 122,3 prosent i Litauen. Nå har regjeringen fremmet sak for Stortinget som blant annet skal se på muligheter for kjøpekraftjustering av barnetrygd og kontantstøtte som eksporteres, sier Wiborg (FrP).

Les hele artikkelen Trygdeeksporten reduseres med FrP i regjering (FrP, 02.02.18)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie