Fortsatt økning i eksport av kontantstøtte

  • 06. august 2015

Utbetaling av kontantstøtte for barn som ikke bor i Norge, har økt med nesten 30 prosent på ett år. De aller fleste utbetalingene er for barn som bor i Polen. Dette gjelder i hovedsak personer som arbeider i Norge, men hvor barnet deres er bosatt i et annet EØS-land.

Se også Fafo Østforums faktaflak: Velferdsturisme og trygdeeksport

Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie