Foreslår Oslo-/Norgesmodell for hele Norden tilpasset offentlige anbud i luftfarten

  • 24. februar 2022

Å endre krav til offentlige anskaffelser kan gi bedre regulering av og kontroll på luftfarten. Det fremgår av en fersk rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI). Blant foreslåtte tiltak er å ikke tillate samarbeid om å vinne offentlige anbud og innføre en Oslo-/Norgesmodell tilpasset luftfarten for offentlige anbud.

Det tas til orde for at alle nordiske land tar i bruk Oslo/Norges-modellen for å sikre seriøsitet i arbeidslivet i offentlige anskaffelser.

TØI har fått i oppdrag av LO å utrede ulike modeller for organisering av luftfarten. Resultatet foreligger nå i rapporten «Organiseringen av luftfarten i en europeisk virkelighet», der TØI-forskeren Inga Margrete Ydersbond analyserer hvordan norsk luftfart er organisert i dag og drøfter hvordan sektoren kan organiseres annerledes innenfor EØS-regelverket.

For å sikre et flytilbud kjøper staten tjenester gjennom såkalte FOT-ruter. I rapporten foreslås at det kan stilles sterkere krav i anbudene til FOT-rutene: Lønns- og arbeidsvilkår settes i henhold til en allmenngjort tariffavtale eller referanseindeks, anbudsvinnere etablerer en lokal base, minst en ansatt på hver flygning snakker norsk, og maksimal arbeidstid er 10 timer i døgnet.

Dersom det enten hadde vært forbud mot anbudssamarbeid, eller en Norgesmodell hadde vært innført, hadde antakelig Danish Air Transport i samarbeid med UAB DAT LT ikke kunnet vinne anbudet om FOT-ruten mellom Oslo og Florø for perioden 2021-2024, slår forskeren fast i rapporten.

Les hele saken: Foreslår Oslo-/Norgesmodell for hele Norden tilpasset offentlige anbud i luftfarten (Anbud365, 24.02.22)

Se også saken: Økt konkurranse legger sterkt press på ansattes lønns- og arbeidsvilkår i luftfarten (Transportøkonomisk institutt, 22.02.22)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie