Skip to main content
 

«For Norge kan et EU-byrå for arbeidslivet bety et tilbakeskritt i kampen mot sosial dumping»

  • 23. april 2018

Det er i beste fall naivt å tro at eget EU-byrå – som ikke bryr seg om annet enn EU-rettens minimumsbestemmelser – skal bli et bolverk mot sosial dumping, skriver Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU. Et arbeidsbyrå av overnasjonal karakter vil få som konsekvens at fagbevegelsen og tariffpartnerne får enda mindre å si.

Nyhet