Skip to main content
 

Flere ukrainere får jobb i Norge

18. oktober 2023

Antallet ukrainere som har kommet seg ut i jobb, har ligget lavt i Norge sammenliknet med andre land. Men nå ser NAV en økning.

I starten av oktober hadde NAV registrert at 5150 ukrainere som har kommet til Norge etter at krigen brøt ut, har fått seg en jobb. Økningen er på 3380 personer siden nyttår.

NAV forklarer det relativt lave antallet som har funnet seg arbeid, med at mange har valgt å delta i introduksjonsprogrammet der de blant annet lærer seg norsk.

Nataliya Yeremeyeva, nestleder i Den ukrainske forening i Norge, mener enda flere kunne tatt del i arbeidslivet dersom forholdene lå bedre til rette.

– Det handler blant annet om at arbeidsgivere ikke vet nok om hvor de kan få tak i den kompetansen de trenger, og at ukrainerne selv ikke føler de kan nok norsk til å begynne å jobbe.

Også Nataliya Mohn som jobber som bussjåfør i Bergen, tror at landsmennene hennes trenger å lære seg bedre norsk enn det de gjør gjennom introduksjonsprogrammet.

I tillegg ønsker Mohn seg endringer i regelverket for hvor lenge man må være i Norge for å få lov til å kjøre buss eller utføre andre jobber som krever vandelsattest.

Nyhet