Skip to main content
 

Enorm vekst i antall utenlandske turbusser

06. juli 2019

NHO Transport sin telleaksjon av utenlandske turbusser har i år generert enorm aktivitet. Dermed styrkes dokumentasjonen av omfanget kabotasje som foregår i turbussbransjen. NHO Transport vil til høsten oppsumere telleaksjonen og fremskaffe rettvisende tall på både omfanget og antallet busser som oppholder seg i Norge mer eller mindre permanent.

Nyhet