Debatt: – Mangel på arbeidskraft kan bli en stor utfordring for Innlandet i 2022

  • 31. januar 2022

– Bedrifter som tidligere har basert seg på import av arbeidskraft fra andre EØS-land opplever at det er blitt vanskeligere å rekruttere fra utlandet. Vi kan derfor ikke lenger basere oss på at arbeidsinnvandring skal dekke inn for mangelen på arbeidskraft i samme grad som tidligere,skriver Bjørn Lien, direktør i NAV Innlandet og Jon Kristiansen, regiondirektør i NHO Innlandet.

– Seks av 10 bedrifter i Innlandet svarer i NHOs Kompetansebarometer at de har et udekket kompetansebehov. Et bedre arbeidsmarked i Europa har gjort det mindre attraktivt å jobbe i Norge. Vi må tenke nytt!

Les hele innlegget: Mangel på arbeidskraft kan bli en stor utfordring for Innlandet i 2022 (Hamar Arbeiderblad, 31.01.22)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie