Skip to main content
 

Debatt: – Bruk a-krim-ressursene i det uorganiserte arbeidslivet

  • 05. juni 2023

– Onsdag 7. juni stiller Fafo spørsmålet «Hva er riktig medisin mot useriøsitet?» på et seminar i Oslo. Her vil blant annet rapporter fra Deloitte og KPMG bli presentert. Selskapene har med litt ulike innfallsvinkler evaluert erfaringer etter nesten 20 års innsats mot arbeidslivskriminalitet i Norge. Jeg mener rapportene bør føre til endring i prioriteringene av innsats med sterkere fokus på forhold i den uorganiserte delen av arbeidslivet, skriver Hans Martin Moxnes, direktør i EBA Vestenfjelske og styreleder i Fair Play bygg og anlegg Vestland.

Nyhet