Skip to main content
 

Caritas Norge og Fair Play Bygg: – Økt utnyttelse av utenlandske arbeidstakere under pandemien

10. mars 2021

– Pandemien har forsterket et skjevt maktforhold mellom arbeidsgiver og utenlandske arbeidstakere. Dette er i en del tilfeller en ond sirkel og maktmisbruk, Per Wenneberg, avdelingsleder i den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas.

Østeuropeiske arbeidere er i forbindelse med pandemien blitt knyttet til importsmitte. Siden nyttår har det vært flere tilfeller av større smitteutbrudd på byggeplasser. Det som derimot har fått mindre oppmerksomhet, er forholdene på en del av arbeidsplassene.

– Vi ser eksempler på at arbeidsgivere kommer med trusler om at arbeidstakere skal bryte karantenebestemmelsene. Det å miste jobben for disse er alvorlig. Da godtar man gjerne vilkår som andre ikke ville gjort. Dette igjen fører til at mer utnyttelse, sier Per Wenneberg, avdelingsleder i Caritas.

I 2020 avdekket Caritas 97 såkalte gråsonesaker, det vil si saker som stiftelsen mener kan være brudd med lover og regler i arbeidslivet. Omtrent en tredjedel av sakene i 2020 er innenfor byggebransjen. Caritas mener at 12 av de 97 sakene kan være grov utnyttelse av arbeidskraft, mens sju av dem er mulig menneskehandel. 52 av 85 arbeidstakere som er involvert i sakene fra 2020 er polske statsborgere.

lars mamen– Dersom arbeidstakere blir presset til å jobbe når de skulle vært i karantene, kan også bakmennene bruke dette som et pressmiddel mot arbeidstakere, sier Lars Mamen, daglig leder i Fair Play Bygg Oslo og omegn.

Les hele saken: Caritas: Byggearbeidere korona-utnyttes  (Vårt Land, 10.03.21)

 

 

Relaterte temaer

 
Nyhet