Skip to main content
 

Barnetrygd og kontantstøtte – Praksisendring ved opphold i et annet EØS-land

28. februar 2022

Barne- og familiedepartementet har bestemt at NAV skal endre praksis for rett til barnetrygd og kontantstøtte ved opphold i et annet EØS-land. Etter ny praksis kan familien ha rett til barnetrygd og kontantstøtte når de oppholder seg i et annet EØS-land så lenge en av foreldrene og/eller barnet det gjelder, er omfattet av norske trygderegler.

Endringen betyr at noen familier som tidligere ikke har fått barnetrygd og kontantstøtte, likevel kan ha rett til ytelsene. Kontakt NAV på nav.no/kontakt hvis du tror dette gjelder deg. Vi vil da undersøke saken din på nytt.

– Dette er en praksisendring som gjelder svært få, men de som tror at de kan være rammet kan ta kontakt med vårt kontaktsenter. Alle vil da få sin sak vurdert på nytt, sier Eve Vangsnes Bergli, ytelsesdirektør i NAV.

Les hele saken: Barnetrygd og kontantstøtte – Praksisendring ved opphold i et annet EØS-land (NAV, 28.02.22)

 
Nyhet