Skip to main content
 

Avdekket en rekke brudd på arbeidsmiljøloven i varebilbransjen

07. februar 2023

En ny rapport fra A-krimsenteret i Oslo og omegn avdekker en rekke lovbrudd i varebilbransjen. I rapporten avdekkes blant annet utnyttelse av sårbare arbeidstakere.

Varebilbransjen har vært under lupen i lengre tid. I hele 2022 har A-krimsenteret gjennomført kontroller av varebilbransjen. Funnene er oppsummert i en rapport, og tegner et dystert bilde: Det er omfattende lovbrudd i hele bransjen.

– Urovekkende, sier leder for A-krimsenteret, Gro Smogeli. Hun mener norske selskaper må reguleres mer.

A-krimsenteret har kontrollert 182 virksomheter og 275 personer fordelt på 51 nasjonaliteter. Hele 88 prosent av dem har utenlandsk statsborgerskap, hovedsakelig fra Polen og Romania.

Nyhet