Skip to main content
 

AP fremmet forslag om å innlemme ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven

05. februar 2019

Jonas Gahr Støre (A), Hadia Tajik (A) og tre partikollegaer fremmet forslag i Stortinget om å innlemme ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven. De understreket at EØS-avtalen hovedsakelig har vært et gode for Norge, men at et høyt antall arbeidsinnvandrere har lagt stort press på norske lønns- og arbeidsvilkår.

De etterlyste en mer aktiv politikk for å verne om den norske arbeidslivsmodellen og motvirke useriøsitet og sosial dumping. Ved å innlemme ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven kan Norge styrke respekten for de grunnleggende prinsippene som ikke kan bestrides av noen aktører, i følge forslagsstillerne.

Les hele forslaget (Stortinget, 05.02.19)

 
Nyhet