Skip to main content
 

Akrim et hovedområde i regjeringens EU-samarbeid

09. mai 2018

I dag la regjeringen fram sin nye strategi for samarbeidet med EU i perioden 2018-2021. Kampen mot arbeidskriminalitet er et av samarbeidsområdene. I denne saken finner du utdrag fra - og lenker til - regjeringens pressemelding og strategi- og arbeidsprogramdokumentene.

Regjeringens strategi for samarbeidet med EU

Pressemelding

ine eriksen soereideUtenriksminister Ine Eriksen Søreide trekker frem to konkrete områder som vil få mer oppmerksomhet fra Norge i tiden som kommer. Det ene er kampen mot arbeidskriminalitet, der statsministeren har tatt initiativ for å styrke innsatsen på europeisk nivå. Det andre området er sikkerhets- og forsvarspolitikken. Les hele pressemeldingen (Regjeringen, 09.05.18)

 

 

Strategidokumentet

Utdrag fra "Regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2018-2021", avsnittet Ordnet arbeidsliv:

2018 ud norge i europa regjeringens strategi for samarbeidet med eu 2018 2021"EØS-avtalen åpner ikke bare for norsk deltakelse i det indre marked for varer, tjenester og kapital, men sikrer også at Norge er en del av et arbeidsmarked som omfatter 31 land. Det er grunnleggende positivt for norsk økonomi. Sesongarbeidere fra andre EØS-land får hjulene til å gå rundt på norske gårder. Fiskerimottak langs kysten er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Forskere fra andre land beriker våre universiteter og høyskoler. Om lag ti prosent av arbeidsstyrken i Norge er borgere fra andre EØS-land. Regjeringen vil fortsette å bidra til at det skal være lett for EØS-borgere å søke jobb, bo og investere i Norge. Tilsvarende skal vi sikre nordmenns rett til å ta arbeid i de andre EØS-landene.
(...) EU søker å styrke de sosiale rettighetene til arbeidstakerne ytterligere. En sentral oppgave for regjeringen er å sikre at europeisk regelverk er forenlig med det norske trepartssamarbeidet og den norske velferdsmodellen.

Et stort, europeisk arbeidsmarked kan bringe med seg grenseoverskridende arbeidslivskriminalitet (...) Regjeringen ønsker å bidra til en felles europeisk innsats mot denne typen kriminalitet. Vi mener det må ses i sammenheng med Europakommisjonens initiativ om å opprette et nytt arbeidsmarkedsbyrå."

Last ned hele dokumentet Norge i Europa. Regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2018-2021 (pdf)

 

Arbeidsprogrammet for 2018

2018 ud norge i europa regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med eu 2018 2021 I avsnittet Ordnet arbeidsliv nevnes blant annet: 

  • Arbeidstilsynets samarbeid med arbeidstilsynene i Estland, Litauen, Polen, Bulgaria og Romania
  • Styrket samarbeid mellom europeiske land for bedre kontroll innen vegtransport
  • Det planlagte europeiske byrået for arbeidslivsspørsmål (European Labour Authority)
  • Endringer i regelverket om trygdekoordinering, for å kunne begrense eksport av trygdeytelser gjennom indeksering eller kostnadsjustering.
  • Lansering av fond for anstendig arbeidsliv under EØS-midlene i 2018

Last ned hele dokumentet Norge i Europa. Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2018-2021 (pdf)

 
Nyhet