Skip to main content
 

2017: 2 300 tilsyn rettet mot akrim

  • 03. mai 2018

Årsrapporten fra Arbeidstilsynet i 2017 viser at etaten gjennomførte nærmere 2 300 tilsyn rettet mot arbeidslivskriminalitet. – Kriminelle aktører blir stadig mer oppfinnsomme for å unngå våre kontroller, sier direktør Turid Vollheim i Arbeidstilsynet.

Deler av flere næringer har store utfordringer med akrim og sosial dumping

trude vollheimHoveddelen av det norske arbeidslivet består av seriøse aktører. Samtidig er det slik at deler av flere næringer har store og vedvarende utfordringer knyttet til arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og sikkerhet. Arbeidstilsynet har de siste årene arbeidet med å utvikle virkemidlene slik at de blir mer målrettet og effektive. – Vi har gjort mye, blant annet ved å utvikle samarbeidet med andre etater for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, sier Vollheim. Les hele saken (Arbeidstilsynet, 30.04.18)

 

Årsrapport 2017

– Arbeidstilsynets vurdering tilsier at kriminelle aktører har fått redusert sitt handlingsrom og at utenlandske arbeidstakere har fått bedre lønns- og arbeidsvilkår. Samtidig er det fortsatt er store utfordringer med arbeidslivskriminalitet, skriver direktør Turid Vollheim i forordet til tilsynets årsrapport for 2017.

 

 
Nyhet