FriFagbevegelse, 31.08.21

Arbeiderpartiet lar seg inspirere av Oslo kommunes yrkesfagstrategi, men det er mange partier som har tilsvarende tanker i hodet. Ideen med å i større grad kreve lærlinger i anbud støttes av mange konkurrerende partier.

FriFagbevegelse, 31.08.21

En dom i forliksrådet pålegger Condotte å betale ut utestående lønn og feriepenger til 76 anleggsarbeiderne på Follobanen. Tre år etter at den italienske entrepenøren erklærte seg konkurs, har det fortsatt ikke skjedd noe.

NRK.no, 31.08.21

Norsk Flygerforbund skuldar dansk flyselskap for sosial dumping. Eit litauisk dotterselskap drifta propellflya og sto for sjølve flyginga. No skal selskapet fly statssponsa rute fram til 2024, men utan støtte.

Senter for europarett, 30.08.21

ESA sendte i juni 2020 et åpningsbrev til norske myndigheter hvor det hevdes at begrensningene på leverandørkjedene i «Oslo-modellen» er en uforholdsmessig restriksjon i strid med anskaffelsesdirektivene og tjenestefriheten. ESA viser til Vitali-avgjørelsen, og på dette arrangementet vil stipendiat Trygve Harlem Losnedahl gjennomgå hvorfor han mener ESA feiltolker Vitali-avgjørelsen.

Agenda Magasin, 30.08.21

Ulikhet handler ikke bare om de rikeste og deres formuer. Innenfor arbeidslivet oppstår også ulikhet. Arbeidsinnvandrere, allmenngjøring og sosial dumping er et av flere temaer når Fafo-forsker Bård Jordfald i Agenda Magasins nyeste podkast snakker om de som tjener minst i Norge – de lavlønte.

FriFagbevegelse, 30.08.21

Det danske flyselskapet DAT, med sitt litauiske datterselskap, får fortsette å operere Florø-Oslo fram til 2024. Det bekrefter samferdselsdepartementet. Flyselskapet benytter litauiske lønns- og arbeidsforhold også på det norske rutenettet. 

FriFagbevegelse, 30.08.21

Trondheim kommune har tilsett fem nye koordinatorar for sikkerheit, helse og arbeidsmiljø (SHA), og snart skal ein sjette tilsettast. Dei skal sørge for at lover og reglar blir følgde på bygge- og anleggsprosjekt der kommunen er byggherre. Planen er at avdelinga er oppe og går for fullt frå årsskiftet.

LO.no, 30.08.21

Et litauisk selskap flyr nå den statsstøttede ruten mellom Florø og Oslo. En ny praksis som åpner for sosial dumping i luftfarten, mener LO som krever at regjeringen snur.

FriFagbevegelse, 30.08.21

Flere etterspør framgang for et bredt støttet forslag som skal ha ligget på samferdselsminister Knut Arild Hareides bord i et år.

FriFagbevegelse, 30.08.21

Over ein toårsperiode skal bemanningsbyrå bli ulovleg, og alt som skal stå igjen er vikarbyrå som leiger ut til reelle vikariat, argumenterer Senterpartiets Per Olaf Lundteigen.

Byggmesteren, 27.08.21

– Om du bare har en mistanke så meld ifra. Også de useriøse og kriminelle i byggebransjen har gode tider nå, sier Fair Play Bygg Norge.

FriFagbevegelse, 27.08.21

«Har den norske fagarbeideren en framtid?» var tema for Veidekke-tillitsvalgtes valgdebatt. «Ja», svarte politikerne fra Ap, Sp og Høyre. Men hvordan dette skal sikres, er de fortsatt uenige om.

Total items found: 72

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie