Khrono, 31.03.21

EFTA-domstolen har uttalt seg om statens manglende godkjenning av dansk tannlegeutdanning i Norge. Nå skal Høyesterett bore i saken som har betydning langt utover tannlegekontorene.

LO-Advokatene, 30.03.21

– Noe av det siste LO-leder Hans-Christian Gabrielsen gjorde, faktisk dagen før han døde, var å presisere overfor Regjeringen hva LO forventer av kompensasjon for EØS-arbeidstakere som står uten tilgang til arbeid på grunn av grensestengingen den 29. januar 2021. Han fikk ikke selv oppleve at dette ble en realitet, og det blir stående som hans siste politiske seier, skriver LO-Advokatene.

Landbruks- og matdepartementet, 30.03.21

– Det er viktig at den planlagte produksjonen igangsettes for å sikre det norske markedet gode, norske produkter fremover, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten har blitt enige om å videreføre utvidelsen av avlingssviktordningen for jordbruket slik at den også for sesongen 2021 omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft.

Fjordabladet / NPK, 30.03.21

EØS-tilsynet Esa gir Noreg grønt lys for å forlengje ordninga der varetransportsjåførar kan gjennomføre innreisekarantenen i køyretøyet.

Norges Bondelag, 30.03.21

I et brev til Landbruks- og matdepartementet ber Norges Bondelag, med flere, om kompensasjonsordning for ekstraordinære kostnader i grøntnæringa. Merkostnadene er knyttet til karantene, opplæring av uerfaren arbeidskraft, økt bemanning/redusert effektivitet og kostnader til smittevernstiltak.

Fiskeribladet, 27.03.21

– I en opphetet koronasituasjon har det blåst friskt rundt fiskerinæringa de siste månedene: Hvorfor trenger vi å importere arbeidskraft i en tid med rekordhøy arbeidsledighet i Norge? Svaret på det er veldig enkelt: I deler av landet har vi en industri som har tilgang til råstoffet i bare deler av året, i sesonger. For de aller fleste av oss nordmenn er det ikke attraktivt å ha jobb bare noen måneder av året, selv om lønna er tariffesta og holder et godt norsk nivå, skriver Maiken Johnsen i Cod Cluster.

Fjordabladet, 26.03.21

Høgsterett stadfestar at det held med alminneleg fleirtal i Stortinget for å gi samtykke til EUs fjerde jernbanepakke. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) kallar det ei viktig avklaring at Høgsterett no har falle ned på same konklusjonen som regjeringa.

– Dette er i tråd med det regjeringa har lagt opp til. No håpar eg Stortinget vil slutte seg til denne jernbanepakken, seier han.

BNL, 23.03.21

Arbeidstilsynet opplever at det er mange spørsmål og en del som misforstår     hva et karantenehotell er og hvem som kan søke om forhåndsgodkjenning av karanteneinnkvartering hos Arbeidstilsynet. Her kommer en klargjøring.

NRK Troms og Finnmark, 26.03.21

– Det er forflytting fra mindre til større steder, i Nord-Norge som i resten av landet. Det er blitt færre arbeidsinnvandrere, og det er ikke lenger fødselsoverskudd i Nord-Norge, sier statsminister Erna Solberg (H). Senterpartiet mener at regjeringen ikke gjør noe for å stanse fraflyttingen fra Nord-Norge.  

Justis- og beredskapsdepartementet, 26.03.21

– Vi står fortsatt i en alvorlig smittesituasjon. Det er derfor helt nødvendig å forlenge hjemmelsgrunnlaget for innreiserestriksjoner. Vi håper alle at smittesituasjonen snart vil forbedre seg, og vi vurderer fortløpende lettelser i innreiserestriksjonene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Total items found: 110

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie