NRK Oslo og Viken, 31.03.20

Norske myndigheter har avdekket juks med utenlandske transportører som tar ulovlig mange oppdrag i Norge. – Kampen mot sosial dumping får et stort løft, sa Aps Sverre Myrli etter at det ble flertall i Stortinget for forslaget om en sterkere elektronisk sporbarhet i internasjonal frakt. I den internasjonale godstrafikken på vei er det velkjent at sjåfører, ofte fra østeuropeiske land, får dårlig betalt og presses til lange arbeidsøkter.

NRK Nordland, 31.03.20

Narvik kommune har gjort unntak for karantenebestemmelsen og satt innleide svenske og latviske sykepleiere i arbeid i sykehjem tre dager etter at de kom til landet. – Uforsvarlig, mener Sykepleierforbundet.

Dagens Perspektiv, 31.03.20

– Du får ikke folk som bor i Norge til å jobbe for den allmenngjorte minstelønna i jordbruket, det skjønner alle. Store deler av landbruket har gjort seg avhengig av det ulike regjeringer har lagt til rette for, nemlig billig arbeidskraft fra Øst-Europa og Asia. Næringa må selv ta et stort ansvar for det. Sterke krefter i landbruket gjør dette fordi det er veldig lønnsomt, de tjener penger på at dette skal fortsette, sier stortingsrepresentant (Sp) Per Olaf Lundteigen.

lastebil.no, 31.03.20

Det norske datterselskapet til litauiske Vlantana ble i midten av februar fratatt løyvene, og kunngjorde da at de hadde tatt steg for å rydde opp i  regelmessighetene og sørget for økonomisk kompensasjon for sjåførene.  Advokatbyrået Andersen & Bache-Wiig AS representerer 43 tidligere ansatte som krever erstatning for utestående lønn. Nå er erstatningssummen beregnet og stevningen sendt. Vlantana Norge har ifølge advokatbyrået ikke respondert.

lastebil.no, 31.03.20

På Stortinget ble det i dag sikret flertall for tre tiltak som vil motvirke sosial dumping og fremme seriøstiet i transportbransjen: utredning av et digitalt transportregister, at elektroniske fraktbrev gjøres obligatoriske, samt mulighet for å kreve inn bøter for brudd på kabotasjeregelverket på stedet. Lene Vågslid (Ap), leder i Justiskomiteen, forteller at forslagene er inspirert av innspill fra Norges Lastebileier-Forbund (NLF), og forbundet er svært tilfreds med «NLF hat-trick på Stortinget».

E24, 31.03.20

Nå har Justis- og beredskapsdepartementet bestemt at også vindkraft er definert som næring med kritisk behov for utenlandsk arbeidskraft, på lik linje med jordbruket, matindustrien og petroleumssektoren.  Motstandere av vindkraft er i harnisk over regjeringens avgjørelse. – Har lobbet seg frem til særfordeler, hevder organisasjonen Motvind.

Nye Troms, 31.03.20

Da Fylkesrådet i Troms og Finnmark i dag la fram sin første tiltakspakke mot koronakrisen, hadde de også flere tiltak de håper at nasjonale myndigheter følger opp. Deriblant en anmodning om at at terskelverdien for offentlige anskaffelser endres fra 1,1 til 10 millioner i inneværende år (2020). 

Kyst & Fjord, 31.03.30

Justisministeren Monica Mæland tok i går for seg de negative konsekvensene ved at utlendinger uten jobb eller bosted i Norge ikke får komme hit. Derfor gjør at regjeringen nå gir unntak for visse næringer, slik at EØS-borgere som skal påbegynne arbeid i næringer med kritisk behov for arbeidskraft, kan reise inn i Norge. Dette tror Sjømat Norge vil bidra til å sikre sjømatproduksjonen framover. 

FriFagbevegelse, 30.03.20

– Våre undersøkelser viser at mellom 20 og 25 prosent av de ansatte på byggeplassene er pendlere, mange av dem utenlandske arbeidere ansatt i bemanningsbyråer, sier Joachim Espe, leder i Rørleggernes fagforening. Mange av de ansatte i bemanningsbyråene har reist hjem for ikke å bli sittende koronafast i et fremmed land, og nå er det stor mangel på arbeidskraft i byggebransjen. Fagforeningene har to svar på problemet.

bygg.no, 30.03.20

– Vi er blitt tipset om en ny type svindel i forbindelse med koronakrisen. De misbruker permitteringsordningen som er ment til å hjelpe næringslivet og arbeidere som permitteres. Mange av de permitterte i bygg- og anleggsbransjen er utenlandske arbeidere. Mange av dem har ikke kunnskap om hvordan de skal melde seg hos NAV , sier Lars Mamen, leder i Fair Play Bygg Oslo.  Olav Norheim, leder i A-krimsenteret i Oslo, sier at sakene om misbruk av permitteringsregler nå følges opp av myndighetene.

Total items found: 120

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie