(Byggmesteren / Stavanger Aftenblad, 31.01.20)

– Stavanger kommune skal ha nulltoleranse for arbeidslivskriminalitet, sier politiker Mímir Kristjánsson (Rødt) i Stavanger. Flertallet i kommunestyret vedtok denne uka nye og strengere regler for leverandører til Stavanger kommune.

(Lastebil.no, 31.01.20)

Bare noen dager etter at Arbeidstilsynet vedtok full stans for all innenrikskjøring i Norge, får Kreiss nok en gang lov til å ta på seg kabotasjeoppdrag. Det har nå gått over tre år siden det først ble avdekket store brudd på lønns- og arbeidsvilkår for sjåfører i bedriften.

(Anbud365, 30.01.20)

NHOs søster i Sverige, Svenskt Näringsliv, går i en høringsuttalelse helhjertet inn for styrking av tilsynet med offentlige anskaffelser.

(Nettavisen, 30.01.20)

Stortingspolitikere krever handling etter Nettavisens sak om bulgarske arbeidere som erstatter norske arbeidere til under halvparten av lønnen.

(Dagbladet.no, 29.01.20)

Arbeidslivskriminalitet nevnes som en av flere økende trusler der stadig mer avanserte metoder tas i bruk, ikke minst når det gjelder finansielle instrumenter, skriver Dagbladet i avisas lederartikkel. – Vi tror tida er overmoden for at myndighetene tar grep for å styrke, samordne og modernisere kampen mot slik kriminalitet.

(FriFagbevegelse, 30.01.20)

Polske Radoslaw Wojtera ble tilkjent 600 000 kroner etter å ha vunnet fram i kravet om lønnsdiskriminering. Sjømannsforbundets leder Johnny Hansen håper fiskerinæringen tar dette innover seg og for fremtiden sørger for ordnede forhold i næringen uten å diskriminere på bakgrunn av nasjonalitet, bosted eller andre grunner.

(Unio.no, 30.01.20)

Temasiden samler generelle nyheter om rettslige endringer i arbeidslivet, men med vekt på forpliktelser Norge har gjennom EØS-avtalen til å innføre EU-direktiver som gjelder det indre marked i norsk rett.

(FriFagbevegelse, 30.01.20)

Når Skanska har permittert utenlandske anleggsarbeidere som ikke bor i Norge, skal det ha  vært et svare styr med å få søkt om dagpenger. Hovedtillitsvalgt Jan Åge Vik er oppgitt. – Det er nesten umulig å få dagpenger for utenlandske anleggsarbeidere, sier han. Problemet skal ligge i at det ikke er nok med D-nummer for å logge inn på Navs relevante nettsider.

(FriFagbevegelse, 30.01.20)

Alle de tre LO-lederne fra Norge, Sverige og Danmark markerte motstand mot EUs planer om en felleseuropeisk minstelønn da EU-kommissær Nicolas Schmidt gjestet SAMAKs årlige konferanse i Danmark.

(Konkurransetilsynet, 29.01.20)

– Ingen har i dag ansvar for å føre tilsyn med offentlige anskaffelser såfremt det ikke kommer en klage. Det taper samfunnet store summer på, skriver Lars Sørgard, konkurransedirektør.

Total items found: 91

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie