Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Vi har også laget en egen temaside for saker om koronakrisen og arbeidsinnvandring.

Mange utenlandske bygningsarbeidere ber om mathjelp

– Vi pleier å få 15-16 nye mennesker hver måned. Nå får vi inn det samme antallet hver dag, sier Irene Mathisen, som leder Frelsesarmeens Slumstasjon i Oslo. – De fleste av dem er EU-borgere som er blitt permittert og venter på å få dagpenger, eller trenger hjelp til å søke om det. I mellomtiden er det tomt på kontoen og i kjøleskapet. Mange viser fram HMS-kort som viser at de jobber i byggebransjen.

Norge IDAG / NTB, 30.03.20

Debatt: Krever tiltak for å sikre sesongarbeidere til landbruket

Innlandet SV mener at det må utarbeides egne tiltak som sikrer sesongarbeidere til landbruket uten økt smittefare.

– Det er ikke uproblematisk for landbruket å måtte bruke uerfarne permitterte arbeidstakere fra andre yrkesgrupper. Norsk landbruk er helt avhengig av sesongarbeidere fra andre land som kommer tilbake år etter år og som har opparbeidet lang erfaring og god kjennskap til gårdene de jobber på, skriver Karin Lervang, leder av Innlandet SVs landbrukspolitiske utvalg.

Oppland Arbeiderblad, 30.03.20

– Fri flyt av varer og tjenester gjør oss utrolig sårbare i krisetider

Rødt-politiker Mímir Kristjánsson mener koronakrisen avslører noen grunnleggende svakheter ved organiseringen av samfunnet i Norge. – Vi klarer ikke å gjennomføre sentrale deler av økonomien vår uten en konstant strøm av billig arbeidskraft fra Øst-Europa. Mange nordmenn har forsvunnet fra jordbruket, som nå er helt avhengige av utenlandske sesongarbeidere som gjør jobben norske ungdommer gjorde for ikke så mange år siden, sier Kristjánsson.

Nettavisen, 29.03.30

Norsk Arbeidsmandsforbund vil ha tiltak til anleggsbransjen

Mange store prosjekter i samferdselssektoren er satt bort til utenlandske entreprenører som i all hovedsak benytter utenlandsk arbeidskraft. Hvordan skal disse prosjektene driftes framover, både med innreisenekt og karantener for nøkkelpersonel? spør Norsk Arbeidsmandsforbund i en pressemelding der de ber offentlige byggherrer fremskynde iverksettingsklar prosjekter.

bygg.no, 27.03.20

Skogeierne får ekstraordinært tilskudd til skogplanting

Skognæringen ber om mer tilskudd til skogplanting og ungskogpleie for å erstatte uteblitte utenlandske sesongarbeidere. Og blant koronakrisetiltakene som regjeringen presenterte i dag er nettopp ekstraordinært tilskudd til skognæringen.

Fafo Østforum, 27.03.20

Frp «hopper av» rødgrønt forslag om å sikre sjøfolk norske lønns- og arbeidsforhold i norsk farvann

Dette får forbundslederen i Norsk Sjømannsforbund, Johnny Hansen, til å rase. – Nå høres Frp ut som et ekko av Norges Rederiforbund.

80 prosent av all godstrafikk foregår nå med utenlandsk mannskap. Spesielt på bakgrunn av det som råker næringen nå, med korona, fallende oljepris og massepermitteringer, frykter sjømannsforbundet at konsekvensen vil bli billigere mannskap på båtene om dette ikke blir regulert.

FriFagbevegelse, 27.03.20

Bønder vurderer å droppe jordbærsesongen

Norsk jordbærbøndene har i over 30 år brukt utenlandsk arbeidskraft, særlig fra Øst-Europa, til å høste bærene. Nå vurderer mange bærprodusenter å droppe årets bærsesong hvis ikke de får tak i utenlandske arbeidere til innhøstingen.

Adresseavisen, 26.03.20

Leserbrev fra FrP: – Lite gjennomtenkt forslag fra venstresiden om norske lønns- og arbeidsvilkår

– Vi har sjøfolkenes interesser i tankene når vi avviser representantforslaget til AP, SV og SP om å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel, skriver FrPs næringsfraksjon på Stortinget, ved Morten Ørsal Johansen og Bengt Rune Strifeldt i dette leserinnlegget.

Fremover, 18.03.20

Landbruket bruker 30 000 sesongarbeidere

Bonden Per Odd Gjestvang på Toten trenger både norsk og utenlandsk arbeidskraft for å beholde grunnkompetanse. Grønnsaker krever arbeidskraft. Hender fra Polen og Vietnam har vanligvis sørget for det. I dag kom beskjeden han fryktet: Arbeiderne fra Vietnam får ikke visum.

NRK Dagsrevyen 21, 26.03.20

A-krimsenterne krever lovendring for å kunne gjøre en bedre a-krim-jobb

Leder for a-krimsenteret i Oslo, Olav Norheim, mener at begrensningene i informasjonsflyten mellom etatene i a-krimsenteret gjør at arbeidet blir mindre effektivt enn det kunne ha vært. – En generalklausul der det var videre hjemmel for å dele, lagre og sammenstille informasjon mellom etatene i a-krimsamarbeidet ville hjulpet, sier han.

FriFagbevegelse, 26.03.20

Polsk snekker fikk bank for overtid-nekt

Hendelsen skjedde på en byggeplass i Oslo 5. desember i fjor, og kom etter en lang periode med trusler fra formannen. Formannen likte ikke at «Jacek» heller ville være sammen med sin høygravide kone enn å jobbe ekstra en lørdag på byggeplassen.

FriFagbevegelse, 26.03.20

Uten frikort vil permitterte tape på å ta jobb i landbruket

Selv med lønn som faglært sesongarbeider, taper permitterte fra andre bransjer 30 kroner timen på å ta seg jobb i landbruket. Derfor har Norges Bondelag foreslått at permitterte skal kunne tjene inntil 100.000 kroner uten avkortning av dagpengene for å bidra til å bringe våronna trygt i havn.

Matindustrien.no, 26.03.20