(Regjeringen, 04.12.17)

Starter rydding i regler for å få effektive verktøy mot arbeidslivskriminalitet

Starter rydding i regler for å få effektive verktøy mot arbeidslivskriminalitet

Regjeringen vil ha effektive verktøy for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og bygg- og anleggsnæringen jobber sammen for å gjøre det lettere for de seriøse aktørene.

Den siste tiden har det vært debatt om kvalifikasjonskravene som stilles til sentral godkjenning. - Vi setter nå i gang et større arbeid med å rydde i et 20 år gammelt regelverk. Vi forlenger overgangsordningen for sentral godkjenning for foretak med to år. Vi setter også ned et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal se helhetlig på verktøyene vi har for å sikre god byggkvalitet og arbeidet mot useriøse aktører, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Les hele artikkelen (KMD, 04.12.17)

Les også reaksjoner på at regjeringen forlenger overgangsordningen for kvalifikasjonskrav til 1. januar 2020: 

BNL er glad for at næringen er blitt lyttet til (bygg.no, 04.12.17)
Sentral godkjenning: Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) er fornøyde (bygg.no, 04.12.17)
Maskinentreprenørenes Forbund: – En god førjulspresang (bygg.no, 04.12.17)
Sentral godkjenning i bygg og anlegg: Folk med berre fagbrev vert ikkje avskilta (FriFagbevegelse, 05.12.17)
Sanner skal ha ros for å ha lyttet til byggenæringen (NHO, 05.12.17)

 

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

Forrige/neste