Velkommen til Fafo Østforum

Dette er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer. Østforum har i dag 24 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård

Nedenfor er utvalgte nyheter. Alle nyheter finner du på nyhetssiden

Ny vekst setter byggenæringen i arbeidskraft-knipe

Ny vekst setter byggenæringen i arbeidskraft-knipe

(arbeidslivet.no, 22.02.17)

Antallet jobber i byggenæringen vokste kraftig fra 2008 til 2014, uten at fagutdanningen holdte tritt. Om tempoet fortsetter, vil næringen måtte hente inn store mengder arbeidskraft fra andre bransjer – eller fra utlandet.

Ny Fafo-rapport om kommunenes innsats mot arbeidslivskriminalitet

Ny Fafo-rapport om kommunenes innsats mot arbeidslivskriminalitet

(Fafo Østforum, 13.02.17)

Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet? Med innkjøp av varer og tjenester for 183 milliarder kroner årlig, har det stor betydning at leverandører og underleverandører følger lover og regler. Tiltakene er i hovedsak knyttet til rollen som innkjøper.

Nyhetsaker om Fafo-rapport om arbeidstakere i byggenæringen

Nyhetsaker om Fafo-rapport om arbeidstakere i byggenæringen

(Fafo Østforum, 20.01.17)

Rekrutteringssvikt blant de unge, men sysselsettingsvekst takket være arbeidsinnvandring. Det er hovedfunn i Fafos nye rapport om arbeidskraften i byggenæringen i 2008 og 2014. Det har vært en del presseoppslag om disse funnene, og vi har laget en samleside med utvalgte nyhetssaker, kommentarer og radiointervju.

– Det går bra så lenge det er innvandrere som er villige til å flytte på seg

– Det går bra så lenge det er innvandrere som er villige til å flytte på seg

(Minerva, 18.01.17)

- Færre ungdommer søker seg til byggenæringen, og rekrutteringsbasen gjennom yrkesfagløpet er sviktende, sier Fafo-forsker Rolf K. Andersen, en av forfatterne bak en fersk rapport om arbeidskraft i byggenæringen i perioden 2008-2014. - Når rekrutteringen nå svikter, kompenserer bransjen med å rekruttere arbeidsinnvandrere, men det er ikke gitt at det vil gå i all fremtid, mener Andersen.

Opptak og presentasjoner fra Fafo-seminar om arbeidstakere i byggenæringen

Opptak og presentasjoner fra Fafo-seminar om arbeidstakere i byggenæringen

(Fafo Østforum, 18.01.17)

Fafo har kartlagt arbeidskraften i byggenæringen i 2008 og 2014. I løpet av disse årene er det rekrutteringssvikt blant de unge. Men takket være arbeidsinnvandring er det like fullt sysselsettingsvekst i næringen. På et frokostseminar hos Fafo i dag 18. januar presenteres resultatene, og det blir kommentarer fra sentrale aktører i næringen. Seminarprogram og presentasjon

Se opptak av sendingen på Fafo-tv

Ny Fafo-rapport om arbeidstakere i byggenæringen

Ny Fafo-rapport om arbeidstakere i byggenæringen

(Fafo Østforum, 18.01.17)

Fafo har kartlagt arbeidskraften i byggenæringen i 2008 og 2014. I løpet av disse årene er det rekrutteringssvikt blant de unge. Men takket være arbeidsinnvandring er det like fullt sysselsettingsvekst i næringen.

Faktaflak om fransk minstelønn

Faktaflak om fransk minstelønn

(Fafo Østforum, 15.12.16)

Frankrike har hatt en lovfestet minstelønn siden 1950, og minstelønna er ansett som en av de grunnleggende institusjonene i den franske lønns- og arbeidslivsmodellen. Norge løser lavtlønnskonkurranse og sosial dumping med allmenngjøring av tariffavtaler, mens den franske løsningen er en lovfestet europeisk minstelønn. Dette faktaflaket fra Fafo Østforum gir deg mer kunnskap om fransk minstelønn.

Fafo med i europeisk prosjekt om utstasjonerte arbeidstakere

Fafo med i europeisk prosjekt om utstasjonerte arbeidstakere

(Fafo Østforum, 12.12.16)

I hvilken grad klarer tilsynsapparatet å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår for utstasjonerte arbeidstakere i EUs indre marked? Utgangspunktet er nye reguleringer og muligheter for samarbeid på tvers av landegrensene. Det er tema for dette europeiske prosjektet, som ledes av Universitetet i Jyväskylä. Fafos Anne Mette Ødegård (bildet) og Kristin Alsos er norske bidragsytere.

Vil EFTA overstyre Høyesterett? – 6 spørsmål til forskeren

Vil EFTA overstyre Høyesterett? – 6 spørsmål til forskeren

(arbeidslivet.no, 08.11.16)


EFTAs overvåkningsorgan – ESA – har åpnet sak mot Norge og allmenngjøring av dekning av utgifter til reise, kost og losji for utsendte arbeidstakere. Det dreier seg om den såkalte verftssaken.