Velkommen til Fafo Østforum

Dette er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer. Østforum har i dag 25 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård

Nedenfor er utvalgte nyheter. Alle nyheter finner du på nyhetssiden

Fafo Østforum seminar 12. april: Den perfekte utenlandske arbeider – i fisk og hotell

(Fafo Østforum, 22.03.18)

Fiskeindustrien og hotell er to bransjer med stor andel arbeidsinnvandrere, og mange av dem er kvinner. Flertallet har manuelt arbeid og lav lønn. Hva er de største utfordringene med at det utvikler seg slike innvandrertunge "nisjer" i arbeidslivet? På dette seminaret presenteres en ny studie om hvordan arbeidsgivere vurderer ulike arbeidstakergrupper i disse bransjene. MELD DEG PÅ SEMINARET - innen 11. april. Seminarprogram finner du her

Fafo Østforum seminar i april og i juni

(Fafo Østforum, 21.03.18)

Det neste Fafo Østforum seminaret blir torsdag 12. april kl. 14-16, og skal handle om utenlandske arbeidstakere i fisk og hotell. Invitasjon sendes ut om kort tid.
Vårens tredje seminar blir torsdag 7. juni. Hold av datoen.
Fikk du ikke med deg februar-seminaret Arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet? Se opptak av sendingen

 

Ny forskning om arbeidsgiverenes syn på ulike etniske grupper

(Fafo Østforum / Arbeidsnytt, 26.02.18)

Nordmenn er bortskjemt, svensker er flinke, afrikanere håpløse og polakker jobber som hester. Eller rettere sagt, de gjorde det, før polakkene ble for husvarme og erstattet med friskt blod i form av litauere. En ny forskningsartikkel av Jon Horgen Friberg (Fafo) og Arnfinn H. Midtbøen (ISF) avslører norske arbeidsgiveres stereotypier.

Skal undersøke vilkår for rumenske og bulgarske sjåfører

(Fafo, 19.02.18)

Mona Bråten ved Fafo skal i samarbeid med Transportøkonomisk institutt (TØI) kartlegge levekår og lønns- og arbeidsforhold blant rumenske og bulgarske lastebilsjåfører i Norge. TØI har prosjektledelsen.

Lysark og Fafo-tv: Fafo Østforum seminar 12. februar, om arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet

(Fafo Østforum, 12.02.18)

Hva betyr språk, kultur og tilhørighet for hvordan man egentlig har det på jobben? Føler arbeidsinnvandrerne seg integrert på arbeidsplassene og i det norske samfunnet? Disse spørsmålene ble diskutert på Fafo Østforums seminar 12. februar.

Nytt faktaflak: Endringer for luftfart i utlendingsforskriften

(Fafo Østforum, 01.02.18)

Utlendingsforskriften har siden sommeren 2016 åpnet for bruk av personell fra land utenfor EØS på norske fly. Forskriftsendringen er en del av en pågående utredning om hvordan globalisering og økt konkurranse påvirker den sivile luftfarten. I et nytt faktaflak fra Fafo Østforum kan du lese mer om endringene.

Fafo-forsker Jon Horgen Friberg med to artikler om arbeidsmigrasjon

(Fafo Østforum 16.01.18)

Jon Horgen Friberg har skrevet artikkel sammen med Arnfinn H. Midtbøen, med tittelen "Ethnicity as skill: immigrant employment hierarchies in Norwegian low-wage labour markets". Medforfatter på den andre artikkelen, "Deskilling revisited: Labour migration, neo-Taylorism and the degradation of craft work in the Norwegian construction industry", er Hedda Haakestad.

Nytt faktaflak: Blå-grønn regjeringsplattform – Østforum-relevante punkter

(Fafo Østforum, 15.01.18)

Tiltak mot arbeidslivskriminalitet og tiltak for å bedre konkurransevilkårene for norsk transportbransje. Det er blant punktene i den politiske plattformen for en ny regjering bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. I dette faktaflaket finner du de mest Østforum-relevante punktene som presenteres i dokumentet, samt reaksjoner på noen av punktene.

Prosjektbeskrivelse 2018-2020

(Fafo Østforum, 02.01.18)

Fafo Østforum videreføres i tre år fra 2018. Arbeidsinnvandring og utfordringer knyttet til et mer internasjonalt arbeidsmarked er hovedtemaer i forumet, som nå har holdt det gående i 13 år. Kunnskapsformidling gjennom nettside og seminarer er de viktigste aktivitetene.