Velkommen til Fafo Østforum

Dette er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer. Østforum har i dag 25 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård

Nedenfor er utvalgte nyheter. Alle nyheter finner du på nyhetssiden

26. oktober: Fafo Østforum seminar om bemanningsbransjen

(Fafo Østforum, 12.10.17)

Mye av veksten i bemanningsbransjen de siste årene skyldes arbeidsinnvandring. Hva slags utfordringer dette fører med seg, varierer, og fra byggebransjen rapporteres det om store problemer. Regjeringen ønsker begrensninger i form av kvoter. På dette seminaret vil statssekretær Morten Bakke presentere forslagene til nye reguleringer. Du får også vite mer om omfanget av innleie, samt innspill fra LO og NHO Service. Seminaret holdes på Fafo torsdag 26. oktober kl 14-16. Seminarprogram og påmelding

A-krim koster fellesskapet minst 28 milliarder i året

(arbeidslivet.no, 11.10.17)

Arbeidslivskriminalitet (a-krim) koster samfunnet store summer. Hvor store har likevel vært uklart. Aktiviteten pågår selvsagt skjult. – Alle kriminelle handlinger setter et spor, fortalte Marina Rybalka på et Fafo Østforum seminar 26. september. Rybalka og kollega Fernanda Winger Eggen i Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra Skatteetaten laget en rapport om arbeidslivskriminalitetens omfang og former.

Arbeidslivets skurker har tatt penklærne på

(arbeidslivet.no, 10.10.17)

Arbeidslivskriminalitet (a-krim) koster det norske samfunnet masse penger hvert år. Det er i hovedsak utenlandske arbeidstakere som brukes som råmateriale for ulovlighetene. Kampen mot a-krim byr på stadig nye utfordringer, ifølge en ny rapport fra Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES): Arbeidslivskriminalitet i Norge. Situasjonsbeskrivelse 2017. Den ble presentert på et Fafo Østforum seminar den 26. september.

Lysark og Fafo-tv fra Østforum seminar 26. sep om arbeidslivskriminalitet

(Fafo Østforum, 26.09.17)

På dette seminaret fikk vi presentert både den historiske utviklingen i arbeidslivskriminalitet og en fersk statusrapport om arbeidslivskriminalitet anno 2017. Fafos auditorium var fullsatt, og vi takker innledere, komentatorer, møteleder og publikum for et godt seminar. På seminarets nettside kan du laste ned pdf av presentasjonene. Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv.

Seminarprogram høsten 2017

(Fafo Østforum, 31.08.17)

Fafo Østforums seminarprogram denne høsten:

26. september: Arbeidslivskriminalitet. Seminarprogram
26. oktober: Bemanningsbransjen
30. november: Statistikk og trender

Les mer

Ny bok: Det mørke arbeidslivet

(Fri Fagbevegelse, 18.08.17)

 Boken «Det mørke arbeidslivet» har historier om sosial dumping og arbeidslivskriminalitet fra Arbeidsmandsforbundet sine områder som renholdsbransjen og anlegg, men også mange andre bransjer.  Fafo-forsker Anne Mette Ødegård er en av bokens seks forfattere, og hun har skrevet om immigrasjonen fra Øst-Europa etter østutvidelsen i 2004. Boken ble lansert på Arendalsuka og kan bestilles hos Gyldendal Norsk Forlag.

Kronikk: Et arbeidsmarked som tiltrekker seg papirløse migranter

(NRK Ytring, 09.08.17)

Det er et betydelig marked i Europa for billig, rettighetsløs arbeidskraft. Det er det som lokker fattige mennesker til å reise i en gummibåt over Middelhavet. Et bedre regulert arbeidsmarked, ikke minst i jordbruk og byggebransjen rundt i Europa og mindre aksept for å bruke svart arbeid i hjemmet, vil derfor redusere omfanget av papirløse migranter som kommer til Europa, skriver Fafo-forsker Guri Tyldum.

Nytt Fafo-notat om arbeidsutleie

(Fafo Østforum, 03.08.17)

Et nytt Fafo-notat viser at arbeidstakere med bakgrunn fra EU-land i Øst-Europa utgjør en stadig større andel av de sysselsatte innen utleie av arbeidskraft. Tall for arbeidstakere  innen  bemanningsbransjen  i 2016 viser at antallet  personer  med  bakgrunn  fra  Øst-Europa  har mer  enn  fordoblet  seg,  mens  antallet  arbeidstakere  med  nordisk  bakgrunn  var halvert.

Skatteetaten er ny deltaker i Fafo Østforum

(Fafo Østforum, 22.06.17)

Vi er glade for å kunne ønske Skatteetaten velkommen som ny deltaker i Fafo Østforum. Dermed har forumet totalt 25 deltakere, og hvem de er, og hva det innebærer å være deltaker, kan du lese om i artikkelen Hvordan bli deltaker?