Velkommen til Fafo Østforum

Dette er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer. Østforum har i dag 24 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård

Nedenfor er utvalgte nyheter. Alle nyheter finner du på nyhetssiden

Stadig flere polske og norske fagbrev snakker sammen

Stadig flere polske og norske fagbrev snakker sammen

(arbeidslivet.no, 13.04.17)

Og en utvidelse av den ferske ordningen med godkjenning av utenlandsk yrkesutdanning er rett rundt hjørnet. NOKUT har bygget opp en tjeneste for å få på plass en ordning som kan godkjenne fagkompetansen mange utenlandske arbeidstakere har. - Ordningen har vært nybrottsarbeid, fortalte seksjonsleder Joachim Gümüş Kallevig ved NOKUT på et seminar i Fafo Østforum 3. april om temaet.

Når arbeidslivet blir kriminelt

Når arbeidslivet blir kriminelt

(arbeidslivet.no, 05.04.17)

Arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og useriøsitet har vokst til en stor bekymring i Norge. Her er noen definisjoner.

Presentasjoner og opptak fra Fafo Østforum seminar: Godkjenning av utenlandske fagarbeidere

Presentasjoner og opptak fra Fafo Østforum seminar: Godkjenning av utenlandske fagarbeidere

(Fafo Østforum, 03.04.17)

Uten godkjent fagutdanning har mange arbeidsinnvandrere i en årrekke jobbet som ufaglærte. De har dermed fått lavere lønn enn de burde hatt, og bedriftene har ikke fått utnyttet kvalifisert kompetanse. Nå er det innført en ny godkjenningsordning. Fag på vandring var tema på dette Fafo Østforum seminaret 3. april. Seminarprogram og presentasjoner

Se opptak av sendingen på Fafo-tv

Les også: Stadig flere polske og norske fagbrev snakker sammen (arbeidslivet.no)

Fafokonferansen 23. mars: Sosial dumping i et globalt perspektiv

Fafokonferansen 23. mars: Sosial dumping i et globalt perspektiv

(Fafo Østforum, 24.03.17)

Ett av temaene på Fafokonferansen er tillit i arbeidslivet. Jenny Holdcroft, ass. generalsekretær for IndustriALL og Frances House, viseadm. dir. ved Institute for Human Rights and Business, retter søkelyset mot sosial dumping i et globalt perspektiv. Hvordan skal næringsliv og arbeidstakere gå frem overfor stadig tøffere arbeidsvilkår fra internasjonale leverandører og selskaper? Se opptak av Fafokonferansen på Fafo-tv

Innledere og program

Ny vekst setter byggenæringen i arbeidskraft-knipe

Ny vekst setter byggenæringen i arbeidskraft-knipe

(arbeidslivet.no, 22.02.17)

Antallet jobber i byggenæringen vokste kraftig fra 2008 til 2014, uten at fagutdanningen holdte tritt. Om tempoet fortsetter, vil næringen måtte hente inn store mengder arbeidskraft fra andre bransjer – eller fra utlandet.

Ny Fafo-rapport om kommunenes innsats mot arbeidslivskriminalitet

Ny Fafo-rapport om kommunenes innsats mot arbeidslivskriminalitet

(Fafo Østforum, 13.02.17)

Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet? Med innkjøp av varer og tjenester for 183 milliarder kroner årlig, har det stor betydning at leverandører og underleverandører følger lover og regler. Tiltakene er i hovedsak knyttet til rollen som innkjøper.

Nyhetssaker om Fafo-rapport om arbeidstakere i byggenæringen

Nyhetssaker om Fafo-rapport om arbeidstakere i byggenæringen

(Fafo Østforum, 20.01.17)

Rekrutteringssvikt blant de unge, men sysselsettingsvekst takket være arbeidsinnvandring. Det er hovedfunn i Fafos nye rapport om arbeidskraften i byggenæringen i 2008 og 2014. Det har vært en del presseoppslag om disse funnene, og vi har laget en samleside med utvalgte nyhetssaker, kommentarer og radiointervju.

Opptak og presentasjoner fra Fafo-seminar om arbeidstakere i byggenæringen

Opptak og presentasjoner fra Fafo-seminar om arbeidstakere i byggenæringen

(Fafo Østforum, 18.01.17)

Fafo har kartlagt arbeidskraften i byggenæringen i 2008 og 2014. I løpet av disse årene er det rekrutteringssvikt blant de unge. Men takket være arbeidsinnvandring er det like fullt sysselsettingsvekst i næringen. På et frokostseminar hos Fafo i dag 18. januar presenteres resultatene, og det blir kommentarer fra sentrale aktører i næringen. Seminarprogram og presentasjon

Se opptak av sendingen på Fafo-tv