Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Treng klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

(Samferdselsdepartementet, 16.11.18)

- Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Kommunene må redegjøre for a-kriminnsats

(Byggmesteren, 16.11.18)

I år må kommuner, fylker og statlige oppdragsgivere redegjøre i sine årsrapporter for hva de har gjort for å motvirke arbeidslivskriminalitet i sine anskaffelser. Dette er en del av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. Rapporteringen skal danne grunnlaget for en kunnskapsoppsummering som det tas sikte på å gjennomføre i løpet av 2019.

EU-kommisjonen reagerer på det danske RUT-registeret

(LOs Brusselkontor, 16.11.18)

Europakommisjonen har i et åpningsbrev meddelt Danmark at de danske reglene for utenlandske tjenesteytere ikke er i tråd med tjenestedirektivet. EFTAs overvåkningsorgan ESA har også en sak mot Norge om tjenestedirektivet og godkjenning i byggesaker, heter det i Stortingets EU/EØS nytt hvorfra vi bringer hele omtalen.

Europeisk arbeidsmarkedsbyrå utfordrer den norske modellen

(Arbeidsliv i Norden, 15.11.18)

- Om det viser seg at norske kollektivavtaler skal kunne overprøves av det europeiske arbeidsmarkedsbyrået, ELA, kan det bli aktuelt å bruke vetoretten som Norge har i EØS, sa Marianne Marthinsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet under seminaret til Fafo Østforum.

Enklere førerkortregler for utenlandske arbeidere

(NHO Reiseliv, 15.11.18)

Samferdselsdepartementet ber Vegdirektoratet utvide perioden førerkort fra land utenfor EØS kan bli brukt for personer som oppholder seg midlertidig i Norge, fra tre til seks måneder for de med arbeidstillatelse. Reglene for utenlandske førerkort i Norge har lenge skapt trøbbel for opplevelsesbedrifter som ansetter sesongarbeidere fra land utenfor EØS

Dagbladet mener: Fagbevegelsen må vite bedre enn å snu ryggen til Europa

(Dagbladet, 14.11.2018)

Da Fellesforbundets største og mektigste avdeling, avdeling 5, endret standpunkt til å ville si opp EØS-avtalen, spredde det mye usikkerhet. Fellesforbundet avgjør i praksis LOs ståsted og faller LO, kan Ap følge etter. Dagbladet mener at EØS-avtalen er avgjørende for norsk vekst og velstand. Fagbevegelsens motstand mot at EFTAs overvåkningsorgan ESA, overkjører norsk høyesterett, bør være en vekker for tilhengere av frihandel og norsk integrasjon i Europa. Skal man få med fagbevegelsen på laget må det være større aksept for kompromisser som er til fordel for arbeidstakersiden. 

Ap: -NHO setter EØS-avtalen i fare

(ABC nyheter, 14.11.18)

– EØS trues fra mange hold. Én trussel kommer fra de kreftene som bruker EØS til omkamper om beslutninger som er fattet i det norske systemet. Det uttalte Anniken Huitfeldt (AP). Ved å bruke EØS-organer til å utfordre kompromisser som har gått helt opp til høyesterett setter man trepartssamarbeidet under press, understreker Huitfeldt. SV vil erstatte EØS-avtalen  med en tosidig, balansert avtale. Senterpartiet og Rødt vil si opp EØS avtalen og den siste tida har skepsisen i fagbevegelsen økt. 

Tidligere ESA-direktør kritisk til ESAs håndtering av verftssaken

(FriFagbevegelse, 13.11.18)

– Det at ESA ikke respekterer Høyesteretts avgjørelse i verftssaken og åpner sak mot Norge innebærer en unødig belastning på EØS-avtalen. Det ser vi nå når folk begynner å skifte standpunkt til hele avtalen på grunn av denne saken, sier Per Andreas Bjørgan. Han har jobbet for ESA i 14 år de to siste som visedirektør. ESAs medhold i tariffnemda har i det siste provosert fagbevegelsen og økt motstanden mot EØS. 

Usikkert om FrP vil stoppe Color Line utflagging

(FriFagbevegelse, 13.11.18)

Næringspolitisk talsmann i FrP, Morten Ørsal Johansen, sier partiet vil stanse en omflagging av Color Line. Men FrPs parlamentariske leder, Hans Andreas Limi, sier at FrP i utgangspunktet følger regjeringens politikk. Helge Andreas Njåstad, Frps representant i budsjettforhandlingene, har ingen kommentar til saken.

SV krever nye tiltak mot dumpingpriser på lastebiltransport

(NRK, 13.11.18)

Vladeik V. Picur kjører lastebil i Norge. Han tjener 1800 euro i måneden. Det er under minstelønna på 167 kr timen. Den pålagte hviletiden bruker han i bilen sin noe som er i strid med regelverket. – Det er umulig for norske lastebilfirmaer å konkurrere på sånne vilkår, sier SVs stortingsrepresentant Arne Nævra fra Buskerud. Han har fremmet et forslag i Stortinget om å opprette en transportregister. Forslaget får støtte av Geir A. Mo, administrerende direktør i lastebilforbundet.

Fafo Østforum seminar om reise, kost og losji 22.11.

(Fafo Østforum, 13.11.2018)

Det har vært en årelang strid om utgiftene til reise, kost og losji (RKL) for utenlandske arbeidstakere i norsk skips- og verftsindustri. Høyesterett har konstatert at allmenngjøring av RKL-bestemmelsene er innenfor EØS-regelverket. Tariffnemnda har vedtatt at kostnader innenfor Norges grenser fortsatt skal dekkes, men reiser fra og til hjemlandet ikke lenger er omfattet av allmenngjøringsforskriften.

Synkende arbeidsinnvandring til Nord-Norge

(Harstad Tidende, 12.11.18)

Under Agenda Nord-Norge i Svolvær ble Konjukturbarometeret for 2018 presentert. 

- "Vi ser at arbeidsinnvandringen er synkende. Det er naturlig ettersom mennesker fra for eksempel Sverige og Polen nå langt på vei kan få samme vilkår hjemme som de før bare fikk i Norge", uttalte konserndirektør Petter Høiseth i SpareBank 1 Nord-Norge.