Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Overgangsordning for kvalifikasjonskrav i Sentral godkjenning forlenget til 1. juli 2020

(Regjeringen, 25.05.18)

I 2016 vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet overgangsordningen for kvalifikasjonskrav for Sentral godkjenning. Overgangsordningen er nå formelt forlenget med to nye år frem til 1. juli 2020.

Akrimsentrene mangler kontaktinfo

(MEF, 25.05.18)

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har undersøkt tilgjengeligheten til akrimsentrene. Å komme med tips og varsler til disse sentrene, der det sitter personer fra Politiet, Skatteetaten, NAV og Arbeidstilsynet, er ikke så enkel som en kunne ønske. – Folk må kunne ha et telefonnummer de kan ringe når de blir vitne til arbeidslivskriminalitet, sier Julie Brodtkorb, adm.dir i MEF.

Dette bør du vite når du kjøper eller selger renholdstjenester

(Fafo Østforum / arbeidslivet.no, 25.05.18)

Renholdbransjen har vært og er problematisk. Derfor må både renholdere og kunder følge egne krav. Nå må dessuten også privat-kunder skjerpe seg. I denne artikkelen oppsummeres regler og krav.  

Hjelper med å avsløre kriminelle på byggeplasser

(Bygg Fakta, 25.05.18)

Nå har det kommet en digital tjeneste som gjør at hovedentreprenør enkelt kan få oversikt over alle operative underentreprenører på byggeplassen og få ut gjeldende seriøsitetskrav med et minimum av tidsbruk. Ved hjelpe av den digitale tjenesten UE-kjede skal det bli lettere å velge bort ulovlig virksomhet.

Europeisk e-post-kampanje mot EU-forslag for godsbransjen

(FriFagbevegelse, 25.05.18)

Den Europeiske Transportarbeiderføderasjonen (ETF) reagerer på EUs forslag til ny mobilitetspakke og vil at godssjåfører skal teppebombe EUs transportpolitikere med e-poster før nye regler for godstransporten blir vedtatt. Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet stopper aksjonen.

Sp og Ap med massiv kritikk av Frp i forbindelse med Color Lines planlagte utflagging

(Dagsavisen, 24.05.18)

Stortingets næringskomité ble ikke enige om ny utsettelse i saken om Color Lines planlagte  utflagging av Kiel-fergene. Men regjeringen må redegjøre for saken. - Dette gir nytt håp om at vi kan redde jobbene til 700 norske sjøfolk, sier Geir Pollestad (Sp) som leder næringskomiteen.

Kontantsstøtteeksporten faller

(FriFagbevegelse, 24.05.18)

Krav om fem års botid har ført til nedgang i kontantstøttemottakere. Ved utgangen av mars i år fikk 16.700 foreldre her i landet kontantstøtte. Det er 16 prosent færre enn for to år siden. I alt 912 mottakere som fikk eksportert kontantstøtte etter EØS-reglene, det er 26 prosent færre enn for to år siden. 61 prosent av mottakerne bor i Polen.

Ny artikkel: Hvordan arbeidsgivere ser på arbeidsinnvandrere

(Fafo Østforum, 23.05.18)

Fafo-forsker Jon Horgen Friberg og Arnfinn H. Midtbøen fra Institutt for samfunnsforskning har skrevet en artikkel om immigrantnisjer i arbeidslivet. Den er basert på en studie i to bransjer: hotell og fiskeindustri.

Stopp frislipp i godsbransjen – Gi EU beskjed!

(Yrkestrafikkforbundet, 24.05.18)

Yrkestrafikkforbundet og NTF er med i sammenslutningen European Transport Workers’ Federation (ETF). ETF og medlemsforbundene jobber hardt mot de nye forslagene som skal behandles i EU-parlamentets transportkomité 4. juni. ETF organiserer en storstilt kampanje der de ber godssjåfører i Europa gi beskjed til EU-parlamentet om hvordan arbeidsdagen vil se ut med det nye forslaget.

Nytt transportregister for seriøse aktører

(Tungt.no, 24.05.18)

Den nye tjenesten Velg Trygg Transport gjør at transportkjøpere kan sjekke hvilke aktører som driver seriøst, hvilke som satser på lærlinger, om de bruker fagarbeidere, hvilke sertifiseringer de har og hvor mange i bedriften som er fagorganiserte.

BNL støtter forslaget mot innleie

(Byggmesteren, 24.05.18)

- Byggenæringens Landsforening støtter regjeringens forslag om innstramming i innleie til byggenæringen, bekrefter BNL-sjef Jon Sandnes. Bruken av innleid arbeidskraft har økt mye de siste årene. BNL mener dette går på bekostning av rekruttering av fagarbeidere og at vi får et mer todelt arbeidsliv. Dagens situasjon er ikke bærekraftig.

Skattekutt for utenlandske arbeidere møter motbør

(Abc nyheter / NTB, 24.05.18)

Regjeringen gir norske arbeidstakere en konkurranseulempe ved å lempe på skatten for tilreisende arbeidere på korte opphold, mener opposisjonspolitikere.