Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Kampanje mot innleie og for faste ansatte

(FriFagbevegelse, 15.01.19)

Nye innleieregler ble innført fra nyttår, og Fellesforbundet lanserer en kampane for å sikre seriøsiteten og at lovverket følges ute på bedriftene.

Ungdom vil ikke bli malere – bransjen skylder på arbeidsinnvandringen

(NRK Østfold, 15.01.19)

Seks fylker hadde null søkere til malerlinja i fjor. Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund mener at næringens rekruttering fra tidligere østblokkland er en av grunnene til lave søkertall.

Strakstiltak for å hindre ulykker med utenlandske vogntog

(ABC Nyheter, 15.01.19)

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) forteller at han har bedt Statens vegvesen og Tollvesenet om å prioritere kontroller i nord for å hindre flere ulykker med utenlandske vogntog.

Ber regjeringen vurdere skattefri husvask

(FriFagbevegelse, 15.01.19)

Norsk Arbeidsmandsforbund og Virke vil ha en utredning om skattefradrag for renholdstjenester i private hjem. Men det betyr ikke at Arbeidsmandsforbundet er blitt tilhenger av skattefradrag etter den svenske modellen.

Bedrift vil ikke ha varer fra utenlandske vogntog

(Anlegg&Transport, 15.01.19)

– Vi som mange andre har vi sett oss lei av vogntog fra utlandet som ikke har noe på våre vinterveier å gjøre, skriver Kaffemestern Tromsø AS på sin Facebook-side. Bedriften varsler nå sine leverandører at de ikke lenger aksepterer varer levert med utenlandske vogntog.

Debatt: – Arbeidsinnvandringen til Norge har først og fremst vært et gode

(Dagbladet, 15.01.19)

– Vi er mange som bekymrer oss for lønnsdumping, utstrakt bruk av bemanningsbyråer og økt midlertidighet. Men løsningen er ikke å si opp Norges viktigste handelsavtale. At det er handlingsrom vises for eksempel ved at Tyskland i årevis har hatt forbud mot innleie i byggebransjen, skriver Hulda Holtvedt, talsperson i Grønn Ungdom. Hun mener EØS-avtalens utfordringer løses med større satsing mot akrim og en sterk arbeidsmiljølov.

– Alle utenlandske vogntog bør sikkerhetssjekkes på grensen

(YTF, 14.01.19)

– I dag gir det et konkurransefortrinn å nedprioritere sikkerhet og arbeidsforhold. Nå må myndighetene kontrollere og transportkjøperne ta ansvar, krever fagforbundene Yrkestrafikkforbundet (YTF) og Parat. De vil ha døgnkontinuerlig kontroll av tungtransport på vei inn i Norge.

Mer rettferdig konkurranse i vegtransporten

(Samferdsel, 14.01.19)

Den tøffe priskonkurransen vil fortsette, men på et mer rettferdig og kontrollerbart grunnlag tror Nærblikk forfatteren til tidsskriftet Samferdsel. Han har sett nærmere på EUs politikk for transportnæringen med særlig vekt på enigheten blant EU-transportministre som kom fram før jul. 

– Kan ikke leve med at utenlandske vogntog blir en større trussel for oss alle

(Rana Blad, 14.01.19)

Fylkesrådene for samferdsel i de tre nordligste fylkene krever at regjeringen kommer med sterkere tiltak ovenfor utenlandsk tungtransport i landsdelen. I et brev til samferdselsministeren skriver de at tungtransporten langs nordnorske vinterveier har økt kraftig og mange av kjøretøyene er ikke skodd for vinterføre.

Vil stille hovedentreprenøren til ansvar for lovbrudd i hele leverandørkjeden

(Vegnett, 14.01.19)

Da Statens vegvesen inviterte til dialogmøte om kriminalitet og useriøsitet i anleggsbransjen stilte vegdirektøren spørsmål ved om det er på tide å straffe hovedentreprenøren for regelbrudd hos underleverandører. Han er frustrert over at kun toppen av isfjellet av arbeidslivskriminaliteten tas og ønsker seg en gamechanger for å stoppe lovbruddene.

Reagerer på misbruk av sykemeldinger i byggebransjen

(NRK, 13.01.19)

Da tre østeuropeiske arbeidere fikk likelydende sykemeldinger og diagnose fra samme lege på samme tid, gikk alarmen ved en bemanningsbedrift i byggebransjen. Brennpunkt har satt kritisk søkelys på leger de mener skriver lettvinte sykemeldinger til østeuropeiske håndverkere. Legene avviser feil og forklarer at med en pasientgruppe som består av 80 % polske arbeidere med hardt kroppsarbeid er det naturlig at det blir noen sykemeldinger.

Ber myndighetene gripe inn i "krabbekrigen"

(Dagbladet, 13.01.19)

Dagbladet har i en serie artikler avdekket sosial dumping på latviske, litauiske og russiske båter som har fisket snøkrabber i Norge. Lederen i sjømannsforbundet er overrasket over at norsk myndigheter har latt det skje. Han mener bestemmelser for arbeids- og hviletid i EU må håndheves langt strengere.