Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Statsbudsjettet: Kutt i tilskudd til EØS-borgere

(Fafo Østforum / Frivillighet Norge, 20.10.17)

I regjeringens forslag til statsbudsjett (post 70) foreslås å kutte deler av tilskuddet til organisasjoner som tilbyr hjelp til EØS-borgere. Heretter vil de bare betale for overnattingstilbud, og ikke lenger for mat og rådgiving til brukerne. Det rammer blant andre Robin Hood Huset i Bergen. Her får EØS-innvandrere hjelp til å komme seg i arbeid eller reise hjem.

Fagforbundet skjerper tonen mot bemanningsbyråer

(FriFagbevegelse, 20.10.17)

Landsstyret i Fagforbundet gikk inn for ordlyden «innleie av arbeidstakere gjennom bemanningsbyråer undergraver norsk arbeidsliv, må reduseres og må avvikles». Men John-Peder Denstad fra Sør-Trøndelag fikk gjennomslag for at «på sikt avvikles» endres til «må avvikles».

Ny EØS- og EU-minister

(Regjeringen, 20.10.17)

Kongen har i statsråd 20. oktober gjort endringer i regjeringen. Marit Berger Røsland (H), statssekretær i Utenriksdepartementet, er utnevnt til statsråd med ansvar for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, i Utenriksdepartementet.

Ny bok beskriver norsk arbeidslivskultur for utlenlandske arbeidstakere

(Fafo Østforum, 20.10.17)

Norske arbeidsplasser har mange spilleregler som er svært forskjellig fra reglene i andre vestlige kulturer, noe som ofte fører til forvirring og misforståelser. Det har motivert Karin Ellis til å skrive en engelspråklig guide for utenlandske arbeidstakere og studenter. Boken "Working with Norwegians" omhandler skikk og bruk samt uskrevne regler på norske arbeidsplasser.

Innfører seriøsitetskrav

(Ringerike kommune, 20.10.17)

Tarifflønn mellom oppdrag, HMS-kort fra første dag og forbud mot kontant betaling. Dette er noen av seriøsitetskravene Ringerike kommune innfører for å bekjempe sosial dumping, svart arbeid og arbeidslivskriminalitet. Bestemmelsene vil bli tatt inn i alle bygge- og anleggskontrakter i forbindelse med offentlig anskaffelser.

Oppland ber regjeringen reservere seg mot EUs mobilitetspakke

(NLF, 20.10.17)

Nylig gjorde Nordland Fylkeskommune det samme. Skepsisen mot EUs veipakke vokser i Norge. Politikere frykter dårligere veisikkerhet, økt sosial dumping og mer kriminalitet dersom EUs mobilitetspakke blir innført.

Se også: Fylkestinget i Troms anmoder Regjeringen om å reservere seg mot innføringen av EUs mobilitetspakke (NRK Troms, 20.10.17)

Arbeidsinnvandring uroer

(Dagsavisen, 20.10.17)

– Vi har ikke stilt EØS-ultimatum. EU-samarbeidet vil være viktig for Sp også i en eventuell ny rødgrønn koalisjon, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. En av konsekvensene av EU-samarbeidet som uroer Vedum mest, er arbeidsinnvandringen til Norge fra Europa. Det setter press på norske arbeidstakere og vil bare forsterkes etter Brexit, mener han.

Juridisk utredning om lønn på norsk sokkel

(LO-kontoret i Brussel, 20.10.17)

– Norsk lønn for alle på norske skip med norsk flagg på norsk sokkel. Det må være konklusjonen på utredningen EØS til sjøs som de norske sjømannsorganisasjonene har fått utredet av de to fremtredende jurister, skriver Knut-Arne Sanden ved LOs Brusselkontor. 

Dansk fagbevegelse takker nei til tjenestekort

(LO-kontoret i Brussel, 19.10.17)

 

EU-kommisjonen har foreslått et elektronisk tjenestekort. Begrunnelsen er at det skal sikre fri flyt av tjenester, men samtidig at vertslandet har bedre kontroll med det hele. Det tror ikke dansk fagbevegelse noe på. Norsk LO og Fellesforbundet ga uttrykk for det samme i en høringsrunde overfor den norske regjeringen.

 

SUA har passert over 1 million henvendelser

(NTB Info, 19.10.17)

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) har vært en suksesshistorie siden oppstarten for 10 år siden. Da slo fire etater seg sammen for å yte god service og få arbeidsinnvandrere raskere i arbeid.

Kronikk: – Sosial dumping må stoppes på grensa

(Nationen, 19.10.17)

– Det er ikke den enkelte arbeidstaker fra EØS-land som er problemet, men systemet med fri arbeidsinnvandring, uten krav til hverken innholdet i ansettelseskontraktene eller bolig, noe som underminerer jambyrdige forhold i det norske arbeidslivet. Sp ønsker derfor regulert bevegelse av arbeidsinnvandring, skriver Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant (Sp).

Språkbarrierer kan gi byggefeil

(Elamgasinet / gemini.no, 19.10.17)

En av tre arbeidere på norske byggeplasser er utenlandske, de fleste østeuropeiske. Forskere fra Sintef og IdeThandling har sett på hva dette betyr Språkbarrierer på byggeplassen fører til misforståelser, samarbeidsproblemer, og i verste fall byggefeil, skriver gemini.no.