Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Fafo Østforum har sommerferie

(Fafo Østforum, 29.06.18)

Redaksjonen ønsker alle en RIKTIG GOD SOMMER !!

Vi er tilbake med oppdatering av nyheter i begynnelsen av august.

Advarer mot omreisende håndverkere

(RingeriksAvisa, 29.06.18)

- Man risikerer å bli lurt eller å bli holdt medansvarlig for kjøp av svart arbeid. De er straffbart både for de som kjøper slike tjenester bevisst eller uaktsomt. Man bidrar til konkurransevridning for de seriøse aktørene, arbeidstakere blir utnyttet og det blir unndratt skatter og avgifter som skal gå til fellesskapet, sier Helle Hartz Hagen, som er talsperson for a-krimsenteret i Tønsberg.

Bærdyrkerne under lupen

(Bondebladet, 26.06.18)

Arbeidstilsynet vil i løpet av sommeren gjennomføre tilsyn med bær- og grønnsaksdyrkere som har ansatt sesongarbeidere. – Utenlandske sesongarbeidere er en utsatt gruppe. Av erfaring vet vi at de er mer utsatt for uakseptable arbeidsforhold knyttet til arbeidstid, innkvartering og lønn, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Statsministeren kritiserer Stortingets vedtak om innleie

(FriFagbevegelse/NTB 26.06.18)
Statsministeren mener Stortingets innstramming i innleie av arbeidskraft er problematisk og vil ha muligheten for å justere vedtaket. Ap og SV reagerer sterk. Vedtaket innebærer blant annet et forbud med såkalte nulltimerskontrakter i alle bransjer, det vil si avtaler der ansatte i bemanningsbyråer står uten lønn mellom oppdrag. I tillegg blir det fra neste år bare bedrifter bundet av en tariffavtale som får lov å leie inn arbeidskraft.

Lime-saken: Hovedtiltalt dømt til ni års fengsel

(Aftenposten, 22.06.18)

To og et halvt år etter at rettssaken startet, ble Sajjad Hussain (41) dømt til ni års fengsel. Han er frifunnet for noen av de mest alvorlige punktene i tiltalen, men anker dommen. Tiltalen omfattet både organisert kriminalitet, menneskehandel og 34 brudd på straffeloven, utlendingsloven og ligningsloven.

6 spørsmål til Fafo-forskeren: Flere stengsler for utleiebransjen

(arbeidslivet.no, 22.06.18)

Stortingsflertallet har talt: Bemanningsbransjen og deres rundt 50 000 arbeidstakere får fra nyttår skjerpede regler å forholde seg til. Vi spør Fafo-forsker Kristin Alsos om hva alt dette betyr.

Tar grep mot useriøse aktører i bilbransjen

(Fellesforbundet, 22.06.18)

I går ble det klart: Et eget bransjeprogram for å bekjempe useriøsitet, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i bilbransjen startes opp til høsten. – Dette har vi i Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund (NBF) jobbet med i lang tid, så det er en gledens dag, fastslår Kine Asper, forbundssekretær i Fellesforbundet. – Sannsynligvis vil et av de første tiltakene være å kartlegge forholdene i bilbransjen, sir Asper.

Danmark: Hvordan kan østarbeidere få dagpenger etter kun én måned?

(avisen.dk, 21.06.18)

Danskere skal betale til en a-kasse i et år for å kunne få dagpenger. Men borgere fra andre EU-lande kan få danske dagpenger etter kun én måned, hvis ny EU-regel indføres. Hvordan kan det være - og er det rimelig? Dette debatteres nå heftig i Danmark.

Kriminelle fra bygg og anlegg «lukter» på barnevernsanbud

(Anbud365, 21.06.18)

Trusselen for arbeidslivskriminalitet er stor innen alle bransjer hvor anbud benyttes for valg av leverandør, også innen salg av for eksempel barnevernstjenester til norske kommuner, heter det i «Trusselvurdering 2018» fra Økokrim.

EU-rapport: Tysk minstelønn har redusert lønnsforskjellene

(Europaportalen.se, 20.06.18)

Tyskland innførte minstelønn i 2015. Ifølge en studie fra EUs arbeidsvilkårbyrå Eurofound har dette bidratt til å redusere lønnsforskjellene mellom de som tjente mest og minst.

Arbeidsinnvandringen til Norge fortsetter å falle

(SSB, 20.06.18)

Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Fra en topp på 26 700 arbeidsinnvandrere i 2011 har denne innvandringen blitt redusert hvert år siden. Polakkene utgjør fortsatt den største gruppen i 2017, med 3 600 bosatte.

Medbyggerne trapper opp innsatsen mot akrim

(bygg.no, 20.06.18)

Aktørene bak Medbyggerne, et prosjekt som bekjemper arbeidslivskriminalitet i byggebransjen i Vestfold, vil øke innsatsen. Nå lanserer de en plan for et fireårig pilotprosjekt i Vestfold og Telemark, i tett samarbeid med nasjonale myndigheter. Holdningskampanjer, tipssamarbeid og et A-krimbarometer er blant tiltakene.