Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

31. januar: Fagmøte "Utenlandsk arbeidskraft - Bonden som arbeidsgiver"

(Østfold Bondelag, 15.12.17)

Østfold og Akershus Bondelag inviterer til fagmøte for grønt/frukt og bærprodusenter. Innledere fra blant annet UDI, skatteetaten og arbeidstilsynet. Møtet avholdes 31. jan 2018, kl 10-15, på Bøndenes Hus i Råde, Østfold.

Ny veileder til reglene om offentlige anskaffelser

(NHO Transport, 15.12.17)

Nye anskaffelsesregler trådte i kraft 1. januar i 2017. Nå er alle veiledningstekstene til regelverket samlet i et elektronisk dokument. Veilederen til reglene om offentlige anskaffelser er utarbeidet av Nærings- og Fiskeridepartementet og gjelder i all hovedsak reglene i forskrift om offentlige anskaffelser.

Veilederen kan leses på departementets nettside for Offentlige anskaffelser

Uropatrulje og god rekruttering - tiltak mot useriøsitet i bygg

(bygg.no, 14.12.17)

– Mafia-tilstander som i byggebransjen på Østlandet har fått mindre fotfeste i Midt-Norge, mener Vidar Sagmyr i Byggebransjens uropatrulje i Trondheim. Nå ser det ut som Tromsø og Stavanger kan få til en uropatrulje. Veidekke-leder Ståle Brovold mener byggenæringen må satse på lærlinger og god opplæring som botemiddel mot useriøse aktører.

Nytt faktaflak: Europeisk plattform mot svart arbeid

(Fafo Østforum, 14.12.17)

EU lanserte i mai 2016 en europeisk plattform for å styrke medlemslandenes innsats mot svart, grått og uformelt arbeid. Norge deltar som observatør. Plattformen skal være en møteplass og en ressursbank. I et nytt faktaflak fra Fafo østforum kan du lese mer om plattformens mål og arbeid.

Etablerer Vegtransportforum

(NHO Transport, 14.12.17)

Det første møtet i Samferdselsdepartementets nye Vegtransportforum ble avholdt 13. desember. Dette organet skal møtes fast hver tredje måned og ledes av Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. EUs mobilitetspakker var viktigste temaer på forumets første møte.

Nettverket REDER ivaretar rettighetene til utstasjonerte arbeidstakere

(Bygnadsarbetaren, 14.12.17)

Utstasjonert arebeidskraft utnyttes i hele Europa, men et nettverk innen byggebransjen gir håp. De urettferdige arbeidsvilkårene var årsaken til at det europeiske prosjektet REDER startet i 2015. REDER er et samarbeid over nasjonsgrensene mellom fagforbund og arbeidstilsyn i ti land.

Tettere samarbeid med Latvia

(Utenriksdepartementet, 14.12.17)

Norge og Latvia undertegner i dag samarbeidsavtaler om 102,1 millioner euro gjennom EØS-midlene. Justissamarbeidet mellom Norge og Latvia fortsetter under den nye avtalen. – Vi legger til rette for nye initiativer for å bekjempe økonomisk kriminalitet, i tråd med regjeringens økte satsing i kampen mot arbeidslivskriminalitet, sier sier EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland. 

Tipsflom om svart arbeid

(NRK Rogaland, 13.12.17)

Næringsforeningen i Stavanger har fått over 600 tips om svart arbeid og kriminalitet i arbeidslivet fra hele Norge, etter at de opprettet en nettside der det er mulig å tipse anonymt.

Vil la vegvesenet sjekke sjåførlønn

(NRK Øsfold, 13.12.17)

Statens vegvesen bør få kontrollere lønnen til utenlandske yrkessjåfører som kjører i Norge. Det mener Yrkestrafikkforbundet (YTF). 89 prosent tjener mindre enn minstelønn. – Statens vegvesen er ute og kontrollerer alt det andre, sier YTF-forbundsleder Jim Klungnes.

Utsetter endrede krav til sentral godkjenning

(VAnytt, 13.12.17)

Regjeringen utsetter endringer i krav til sentral godkjenning i to år. – Vi setter nå i gang et større arbeid med å rydde i et 20 år gammelt regelverk. Vi forlenger overgangsordningen for sentral godkjenning for foretak med to år. Vi setter også ned et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal se helhetlig på verktøyene vi har for å sikre god byggkvalitet og arbeidet mot useriøse aktører, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Innlegg: Fire ud af ti virksomheder har udlændinge ansat

(Metal Supply DK, 13.12.17)

Godmorgen, dzień dobry eller guten Morgen? Udlændinge er i mange metal- og maskinindustrielle virksomheder en vigtig del af medarbejderstaben, da det er svært at rekruttere kvalificerede danske medarbejdere, skriver konsulent i Dansk Industri, Sabrina Gerdes Vestergaard.

EU får et europeisk arbeidsmarkedstilsyn

(LO-kontoret i Brüssel, 13.12.17)

Et konkret forslag som ble nevnt i Junckers unionstale i september var opprettelse av en europeisk arbeidskraftstilsyn. Nå foreligger høringsdokumentet. Den europeiske fagbevegelsen DEFS er grunnleggende positiv, men flere land er skeptisk til hvilken rolle tilsynet skal spille. I Sverige har partene selv en viktig oppgave som de ikke vil skal kunne beskjæres av en europeisk myndighet.