Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Fafo Østforum tar påskeferie

(Fafo Østforum, 23.03.18)

Redaksjonen ønsker alle en RIKTIG GOD PÅSKE !!

Vi er tilbake med oppdatering av nyheter tirsdag 3. april.

Utnytting av litauiske sjåfører avdekket i Bergen

(Lastebil.no, 23.08.18)

Arbeidstilsynet og Statens vegvesen ruller i disse dager opp en alvorlig sak i Bergen, hvor det er avdekket kriminelle ansettelsesforhold ved flere tilknyttede transportforetak. - Her har sjåfører blitt utnyttet grovt over lang tid, sier tilsynsleder Marita Scott i Arbeidstilsynet.

Kommentar: Nytt verktøy i jakten på useriøse til bruk for mindre kommuner

(Anbd 365, 23.03.18)

Enten man ser det fra «like konkurransevilkår»-vinkelen eller fra etikk/samfunnsansvarsvinkel er de useriøse leverandørene/entreprenørene i offentlige kontrakter et attraktivt jaktbytte. De store oppdragsgiverne er godt i gang og i de store kommunene er det organisert spesielle «jaktlag» for å få has på uvesenet. Men det er fortsatt mange «hull», der risikoen for å bli avslørt er mye mindre enn fristelsen til å satse. På Øvre Romerike har man lansert et verktøy som kan gjøre «hullene» færre og mindre.

Se også: Satser på kontraktsoppfølging ute på arbeidsstedet for å avdekke risikofaktorer (Anbud 365, 21.03.18)

Mer deling av informasjon for å bekjempe økonomisk kriminalitet

(Regjeringen.no, 23.03.18)

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i reglene for Skatteetatens og Tolletatens informasjonsbehandling. Det foreslås blant annnet at Skatteetaten og Tolleetaten i større grad enn i dag skal få adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger med andre offentlige myndigheter, for eksempel for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Kjendisadvokat med radioshow mot sosial dumping

(Utrop, 23.03.18)

Norsk-bolivianske Carl Urquieta Bore har de siste fredagene vært med i en programserie som sendes fredager på Radio Latin-Amerika. I løpet av denne måneden har han snakket om sosial dumping og manglende arbeidstakerrettigheter. Alle programmene blir lagt opp som podcast på radioens hjemmeside.

Fafo Østforum seminar 12. april: Den perfekte utenlandske arbeider – i fisk og hotell

(Fafo Østforum, 22.03.18)

Fiskeindustrien og hotell er to bransjer med stor andel arbeidsinnvandrere, og mange av dem er kvinner. Flertallet har manuelt arbeid og lav lønn. Hva er de største utfordringene med at det utvikler seg slike innvandrertunge "nisjer" i arbeidslivet? På dette seminaret presenteres en ny studie om hvordan arbeidsgivere vurderer ulike arbeidstakergrupper i disse bransjene. MELD DEG PÅ SEMINARET - innen 11. april. Seminarprogram finner du her

Meninger: EU-tanker – Utafor innafor

(Nationen, 22.03.18)

EU skal diskutere den sosiale pilaren og de tjue prinsippområdene innen arbeidsliv. Norge burde ha vært en premissleverandør sammen med våre nordiske venner på standarden på likestillingspolitikk og arbeidslivspolitikk i hele Europa, skriver leder Heidi Nordby Lunde i Europabevegelsen. Hun mener at den frie bevegelsen må reguleres bedre for å sikre den enkeltes rettigheter på tvers av landegrensene, men at det utfordrer Norge som står med ett bein innafor og ett bein utafor EU.

Arbeidslivskriminalitet: – Effektivt samarbeid må styrkes

(Skatteetaten, 22.03.18)

Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten har siden 2015 opprettet sju a-krimsentre. – Vi må videreutvikle a-krimsentrene på en måte som gjør det enda vanskeligere å drive med samfunnsskadelig kriminalitet. Det må settes inn mer ressurser der trusselen er størst og at ressursene ikke må spres tynt utover, skriver politidirektør Odd Reidar Humlegård, direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim, arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, skattedirektør Hans Christian Holte.

Ny podcast fra Byggeindustrien: Arbeidslivskriminalitet i byggenæringen

(bygg.no, 21.03.18)

Byggeindustrien lanserte nylig podkasten «Byggeplassen». Den første episoden gikk på lufta 12. mars, og omhandlet utenlandske aktører i anleggssektoren. I episode to går de nærmere inn på arbeidslivskriminalitet - og hvordan dette i altfor stor grad har fått innpass i den norske byggenæringen.

Ønsker mer fiskeforedling i Norge og ryddige arbeidsvilkår

(Sjømat Norge, 21.03.18)

– Økt bearbeiding av norsk fisk i Norge vil blant annet være bra for sysselsettingen, sier Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge, da de lanserte visjonsdokumentet Sjømat 2030 - Tenke globalt, handle lokalt. Sjømat Norge ønsker å styrke den sosiale bærekraften i næringen, særlig hva gjelder lønns- og arbeidsvilkår for ansatte, og vil derfor støtte en fortsatt allmenngjøring av fiskeindustrioverenskomsten.

Gjøvik kino viser «Norske byggeklosser» med polske undertekster

(Oppland Arbeiderblad, 21.03.18)

– Nyinnspillingen av klassikeren «Norske byggeklosser» strekker stereotypiene langt og er en film hvor både norske husbyggere og utenlandske håndverkere blir sterkt karikert, sierAlf Helge Dyste Iversbakken, fagleder ved Gjøvik kino. Han er sikker på at polakkene som løser billett vil flire godt av blant andre Atle Antonsen i rollen som den polske håndverkeren Mischa.

Fafo Østforum seminar i april og i juni

(Fafo Østforum, 21.03.18)

Det neste Fafo Østforum seminaret blir torsdag 12. april kl. 14-16, og skal handle om utenlandske arbeidstakere i fisk og hotell. Invitasjon sendes ut om kort tid.
Vårens tredje seminar blir torsdag 7. juni. Hold av datoen.
Fikk du ikke med deg februar-seminaret Arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet? Se opptak av sendingen