Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Kunnskapsbase l Publikasjoner l Statistikk l SSB

Statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB)

 

Befolkningsstatisitkk:

Inn- og utvandring

Innvandring etter innvandringsgrunn

Framskriving av innvandrerbefolkningen

Folkemengd etter alder, kjønn, sivilstand og statsborgarskap 1. januar

Berekna folkemengd 1. januar

Kvartalsvise befolkningsendringer

Artikler med nyeste statistikk fra SSB, med tilhørende tabeller og lenker. Oppdateres jevnlig.

Arbeidsliv, yrkesdeltaking og lønn:

Registrert arbeidsledighet blant innvandrere

Sysselsatte og arbeidsledige på korttidsopphold i Norge

Registerbasert sysselsettingsstatistikk for innvandrere

Artikler med nyeste statistikk fra SSB, med tilhørende tabeller og lenker. Oppdateres jevnlig.

Publikasjoner:

Holdninger til innvandrere og innvandring 2013 Svein Blom, Rapporter 2013/64

Hvor i landet betyr EU-innvandringen mest? Lars Østby. i Samfunnsspeilet 5/2013

Innvandrere – hva vi nå vet og ikke vet. Lars Østby og Kristin Henrisken. i Samfunnsspeilet 5/2013

Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn Lasse Sigbjørn Stambøl. Rapporter 2013/46. SSB

Lønnstakere på korttidsopphold og sysselsatte innvandrere. Tilpasning til arbeidsmarkedet og offentlige velferdsordninger. Christoffer Berge. Rapport 2010/45. SSB.

Sosialhjelpsmottakere blant innvandrere 1999-2002, 2005-2008. Agnes Aaby Hirsch. Rapport 2010/35. SSB, 17.08.10

Familieinnvandring, kjønn og sysselsetting. Vebjørn Aalandslid og Kristian Rose Tronstad. Rapport 2010/23. SSB, 07.05.10

Sysselsatte på korttidsopphold i Norge. 4. kvartal 2008. Christoffer Berge. Rapport 2010/15. SSB, 17.03.10

Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2008. Kristin Henriksen. Rapport 2010/10. SSB, 04.03.10

Sysselsatte og registrerte arbeidsledige på korttidsopphold i Norge. Christoffer Berge, Helge Næsheim og Birgit Østvedt (2006). Rapport 2006/04. Statistisk sentralbyrå, februar 2006.

Registrerte helt ledige førstegenerasjonsinnvandrere fra Øst-Europa, etter fødelandets EU-status. Utgangen av august 2004 og 2005. SSB, 17.11.05

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700