Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Kunnskapsbase l Publikasjoner l Statistikk l OECD

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

SOPEMI-rapporter

Norge sender årlig en rapport til OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - som et bidrag til OECDs rapporteringssystem for migrasjon, kalt SOPEMI. Rapportene er basert på statistikk fra UDI og SSB, og inneholder statistikk om ulike typer migrasjon (inkludert arbeidsinnvandring), i tillegg til informasjon om integreringspolitikk, utdanning, arbeidsmarkedet, valgdeltakelse, diskriminering og statsborgerskap.

SOPEMI-report for Norway: International Migration 2010-2011. Prepared by the correspondent to SOPEMI, Espen Thorud, Department of Migration, Ministry of Justice. January 2012.

SOPEMI-report for Norway: International Migration 2009-2010. Prepared by the correspondent to SOPEMI, Espen Thorud, Department of Migration, Ministry of Justice. January 2011.

SOPEMI-report for Norway: International Migration 2008-2009. Prepared by the correspondent to SOPEMI, Espen Thorud, Department of Migration, Ministry of Justice. December 2009.

SOPEMI-report for Norway: International Migration 2007-2008. Prepared by the correspondent to SOPEMI, Espen Thorud, Department of Migration, Ministry of Labour and Social Inclusion. December 2008.

SOPEMI-report for Norway: International Migration 2006-2007. Prepared by the correspondent to SOPEMI, Espen Thorud, Department of Migration, Ministry of Labour and Social Inclusion. December 2007.

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700