Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Kunnskapsbase l Publikasjoner l Statistikk l OECD

Statistikk fra OECD

logo

 

OECD har en omfattende statistikksamling, som blant annet omfatter databaser over internasjonal migrasjon.

Migaration statistics
Oversiktsside.

Databaser:

Database on Immigrants in OECD Countries (DIOC)
Sammenliknbar statistikk over innvandrere i 28 OECD-land og 27 andre land, demografiske og arbeidslivsrelaterte variabler.

International Migration Database
Antall migranter etter kjønn og opprinnelsesland, siste 10 år.

Publikasjoner:

Recruiting Immigrant Workers: Norway 2014

International Migration Outlook 2014, SOPEMI, 2014

International Migration Outlook 2012, SOPEMI, 2012

International Migration Outlook 2011, SOPEMI, 2011

International Migration Outlook 2010, SOPEMI, 2010

International Migration Outlook 2009 SOPEMI, 2009

International Migration Outlook 2008 SOPEMI, 2008

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700