Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Seminar l 22.11.12

Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2012

Fafo Østforum inviterte til åpent seminar torsdag 22. november 2012 kl 14-16, på Fafo, Borggata 2 B, Oslo.

Opptak fra seminaret er på Fafo-tv til 8. desember.

I 2012 har debatten om arbeidsinnvandringen til Norge blant annet handlet om mulige virkninger av den vanskelige økonomiske situasjonen og økende arbeidsledighet i mange euro-land. Samtidig fortsetter arbeidsinnvandringen fra landene i Sentral- og Øst-Europa. Ved slutten av året gjorde vi opp status i Fafo Østforum.  Representanter fra Statistisk sentralbyrå, Utlendingsdirektoratet og Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo, la fram oppdaterte tall og vurderinger.

Formålet var å presentere mest mulig oppdatert statistikk over arbeidsinnvandringen til Norge, inklusive de som kommer på korttidsopphold. Viktige spørsmål var om strømmene fortsetter i like stor grad som tidligere  og om «euroflyktningene» kommer i det omfanget som det har blitt spekulert i.

Program

Presentasjonen lastes ned ved å klikke på foredragstitlene.

Eurokrisen: Utsikter til økt arbeidsmigrasjon fra Sør-Europa?
Jon Erik Dølvik, Fafo

Statistikk om arbeidsinnvandrere
Helge Næsheim, seksjonssjef, Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Utviklingen i den regulerte arbeidsinnvandringen til Norge
Aleksander Åsheim, Utlendingsdirektoratet.

Besøksutvikling og andre erfaringer i 2011 og 2012.
Lene K. Solheim Hagen, leder for Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo.

Møteleder: Line Eldring, Fafo

På programmet

Jon Erik DølvikHelge Nome NæsheimLene Solheim Hagen Line Eldring

F.v.: Jon Erik Dølvik, Helge Næsheim, Lene K. Solheim Hagen og Line Eldring

_______________________________________________

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700