Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Seminar l 15.05.12

Arbeidsinnvandrere som drar hjem og kommer tilbake
igjen – en vinn-vinn-situasjon?  

Fafo Østforum og Frischsenteret ved Universitetet i Oslo,
inviterte i samarbeid med Utlendingsdirektoratet (UDI) til
seminar tirsdag 15. mai 2012 kl 14-16 på Fafo.

Nett-tv: Seminaret ble sendt direkte i nett-tv. Opptak var
tilgjengelig til 29. mai.

___________________

Med sirkulær migrasjon menes at en person reiser ut for å arbeide i kortere
eller lengre tid og deretter, midlertidig eller permanent, vender tilbake til
opprinnelseslandet. FN har framhevet såkalt sirkulær migrasjon som en
god strategi som kan motvirke hjerneflukt og ha positive effekter for både
opprinnelsesland og innvandringsland, samt for migrantene selv.

Etter EU-utvidelsene i 2004 og i 2007 har innvandringen til Norge, men også
til andre nordiske land, økt betydelig. Det er spesielt arbeidsinnvandringen fra
Polen, de baltiske landene og Sverige som har vokst kraftig.

Blir de nye arbeidsinnvandrerne boende eller drar de hjem etter kort tid? Kan man
snakke om sirkulær migrasjon? Det var hovedspørsmålet for dette seminaret.
Professor Per Lundborg ved Universitetet i Stockholm ga et svensk perspektiv på
sirkulær migrasjon, mens direktør Oddbjørn Raaum ved Frischsenteret innledet om
temporær og varig arbeidsinnvandring til Norge. Fafo-forsker Jon Horgen Friberg
innledet om sin studie av polske arbeidsmigranters tilpasning i Norge.
Fafo-forsker Jon Erik Dølvik var møteleder.

Last ned lysark

Pil Cirkulär migration: win-win-win, loss-loss-loss eller vad? Per Lundborg, professor
ved Institutet för Social Forskning (SOFI), Universitetet i Stockholm

Pil Arbeidsmigrasjon med åpen retur: En studie av polske arbeidsmigranters
tilpasning i Norge
. Jon Horgen Friberg, Fafo-forsker
_____________________________________________

Per LundborgOddbjørn RaaumJon Horgen FribergJon Erik Dølvik

 

 

 

 

Per Lundborg, Oddbjørn Raaum, Jon Horgen Friberg og Jon Erik Dølvik

Bakgrunnsstoff om temaet sirkulær migrasjon:

Seminaret er et ledd i Fafo og Frischsenteret sitt arbeid med prosjektet
«Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring» (2010-2014), som er finansiert
av Arbeidsdepartementet. Nedenfor er linker til publikasjoner om sirkulær migrasjon.

Temporary and Circular Migration: empirical evidence, current policy practice and
future options in EU Member States
produced by the European Migration Network
(EMN). Oktober 2011. EMN-studien presenterer empiriske funn, politikkutvikling
og hva vi kan vente framover av sirkulær og midlertidig migrasjon i 24 av EUs
medlemsland. Last ned de nasjonale bidragene som rapporten bygger på.

Lundborg, Per (2010), ”Immigration Policy for Circular Migration”, SIEPS
Publications, no 4, 2010

Cirkulär migration och utveckling (SOU 2010:40). Justitiedepartementet, Sverige.

Castles, Stephen (2006), Guestworkers in Europe: A Resurrection? IMR Volume 40
Number 4 (Winter 2006):741–766. The Center for Migration Studies of New York.

Seip, Åsmund Arup, Kaja Reegård og Anne Marte Skaland (2010), Sirkulær migrasjon.
Midlertidig arbeidsinnvandring av ufaglært arbeidskraft fra utviklingsland.

Fafo-rapport 2010:29. Nettutgave (pdf 1.41mb)

 

 

Logo LogoLogo

 

 

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700