Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Seminar l 06.03.12

Europautredningen: Arbeidsliv og arbeidsinnvandring

Fafo Østforum inviterte til seminar tirsdag 6. mars 2012 kl 14-16 på Fafo.

Regjeringen oppnevnte i januar 2010 et bredt forskningsbasert sammensatt offentlig utvalg for å
gjennomgå erfaringene med EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU. Utvalgets arbeid –
Europautredningen - ble lagt fram 17. januar i år. Fafo-forsker Jon Erik Dølvik og Dag Seierstad,
EØS-rådgiver for SV, Stortinget, var to av de tolv medlemmene i utvalget. På dette seminaret
innledet Dølvik over utredningens konklusjoner når det gjelder EØS-avtalens betydning for
norsk arbeidsliv og arbeidsinnvandringen til Norge. Deretter var det kommentar ved Seierstad.
Etter pause var det korte innlegg fra partene, ved Håkon Angell, LO og Baard Meidell Johannesen,
NHO. Til slutt var det paneldebatt. Møteledere var Fafo-forskerne Line Eldring og Anne Mette Ødegård.

Seminaret ble direkte-sendt på nett-tv, og opptak av seminaret var tilgjengelig til 20. mars. 

 

Last ned lysark

Pil Arbeidsliv og arbeidsinnvandring under EØS-avtalen. Jon Erik Dølvik, Fafo

 

 

Jon Erik DølvikDag SeierstadHåkon AngellBård Meidell JohannesenAnne Mette ØdegårdLine Eldring

Fra venstre: Jon Erik Dølvik, Dag Seiersted, Håkon Angell, Baard Meidell Johannesen,
Anne Mette Ødegård
og Line Eldring

 

Mer om Europautredningen

OmslagKapittel 16.5 omhandler arbeidsinnvandring fra EU/EØS-området og
oppsummeres slik: "Samlet sett har den økte arbeidsinnvandringen
under EØS-avtalen hatt positive konsekvenser for vekst, sysselsetting,
fleksibilitet og regional utvikling i det norske arbeidsmarkedet.(...)
I et lengre samfunnsmessig perspektiv er det bekymringsfullt at
arbeidsinnvandringen i en del bransjer ser ut til å forsterke tendenser
til segmentering og lagdeling i de nedre delene av arbeidsmarkedet."

Les hele utredningen:
Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU
(Europautredningen),
NOU 2012: 2. Avgitt til Utenriksdepartementet 17.01.2012.

Les Kapittel 16 Arbeidsliv og arbeidsmarked

Gjennomgang av Norges avtaler med EU (Utenriksdepartementet, pressemelding, 17.01.12)

Se også: EØS-utvalgets mandat
EØS-utvalgets sammensetning

 

Kronikk om Europautredningen: Spådommer gjort til skamme

Et hovedpunkt i utredningen er virkningene av den store arbeidsinnvandringen etter 2004, som
framholdes som «en av de største gevinstene og en av de største utfordringene for norsk
arbeidsliv som følge av EØS-avtalen». Norge er blant de land i EU/EØS som per innbygger har
flest sysselsatte fra nye EU-land. Siden 2004 har arbeidsinnvandring fra EU stått for nesten
halve sysselsettingsveksten. Dette har kommet distriktsnæringer som landbruk, fiskeindustri
og verft til gode, og som Kristin Halvorsen har påpekt: uten polakkene hadde det ikke vært nok
bygningsarbeidere og handlingsrom i budsjettene til å få barnehageløftet i mål, heter det i
kronikken som Fafos Jon Erik Dølvik har i Dagsavisen i dag (18.01.12). Les hele kronikken her

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700