Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Seminar l 13.12.11

Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Fafo Østforum inviterte til åpent seminar tirsdag 13. desember 2011

Arbeidsminister Hanne BjurstrømLine EldringAnne Mette ØdegårdJon Erik Dølvik

Hanne Bjurstrøm, Line Eldring, Anne Mette Ødegård og Jon Erik Dølvik

 

Fafos auditorium var fullsatt da den nye rapporten "Evaluering av tiltak mot
sosial dumping" ble presentert av Fafo-forskerne Line Eldring og Anne Mette
Ødegård  og kommentert av oppdragsgiver ved arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.
Møteleder var Fafo-forsker Jon Erik Dølvik.

I kjølvannet av EU-utvidelsen, har ’sosial dumping’ blitt et sentralt begrep i norsk
arbeidsliv. Formålet med regjeringens handlingsplaner mot sosial dumping har vært
å sikre arbeidsinnvandrere akseptable lønns- og arbeidsvilkår og demme opp for
urettferdig konkurranse i det norske arbeidsmarkedet.

På oppdrag av Arbeidsdepartementet har Fafo evaluert de mest sentrale tiltakene
i handlingsplanene. Sentrale spørsmål er om tiltakene i handlingsplanene har virket
etter hensikten og om de har bidratt til å redusere omfanget av sosial dumping.
Evalueringen omfatter Arbeidstilsynets myndighetsinnsats og reaksjonsbruk,
id-kortordningen i bygg og anlegg, endringene i allmenngjøringsordningen,
revisjonene i inn- og utleieregelverket, bemanningsforetaksregisteret, samt
innsatsen med hensyn til informasjon og veiledning.

Last ned lysark

Evaluering av tiltak mot sosial dumping ved Line Eldring og Anne Mette Ødegård, Fafo

Ny rapport

Fafo-rapport 2011:09Har regjeringens tiltak mot sosial dumping bidratt til mer ordnede
forhold for arbeidsinnvandrerne i Norge? Dette er hovedspørsmålet i
denne rapporten, som evaluerer regjeringens handlingsplaner mot
sosial dumping. Den overordnede konklusjonen er at tiltakene har
hatt positiv virkning. Men når det gjelder reguleringer mot lønns-
dumping er det behov for å utvide nedslagsfeltet til flere deler av
arbeidsmarkedet. Rapporten er skrevet av Fafo-forskerne Line
Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten,
Kristine Nergaard og Kristin Alsos.
Last ned rapporten Evaluering av tiltak mot sosial dumping
Les mer om rapporten Evaluering av tiltak mot sosial dumping

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700