Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Seminar l 31.10.11

Østeuropeisk arbeidskraft: Erfaringer fra ulike bransjer

Fafo Østforum inviterte til åpent seminar mandag 31. oktober 2011 kl 14-16

De siste årene har østeuropeisk arbeidskraft blitt et stadig vanligere innslag i norsk arbeidsliv.
På dette seminaret presenterte Fafo forskning som belyser situasjonen i ulike bransjer.
Line Eldring ga en introduksjon til tematikken, før Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård
presenterte funn fra en ny studie om østeuropeisk arbeidskraft i verft, hotell, fiske- og kjøttindustrien. Studien tar opp sentrale temaer som omfanget av østeuropeisk arbeidskraft, tilknytnings- og
ansettelsesform for arbeidstakerne, hva slags lønns- og arbeidsvilkår de har, og i hvilken grad
disse arbeidstakerne er integrert i det norske arbeidsmarkedet.

Sissel Trygstad presenterte en studie av renholdsbransjen, og Jon Horgen Friberg presenterte
sluttrapporten fra Polonia-studien om polske arbeidsinnvandreres arbeids- og levekår i Oslo.

Last ned lysark

Pil Bransjestudier: Hotell-, verfts-, kjøtt- og fiskeindustrien. Ved Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård, Fafo

Pil Renholdsbransjen: Status og utfordringer. Ved Sissel Trygstad, Fafo

Pil Polonia i Oslo: Arbeids- og levekår blant polske bygnings- og renholdsarbeidere. Ved Jon Horgen Friberg, Fafo

På programmet

Rolf Andersen Anne Mette Ødegård Sissel Trygstad Jon Horgen Friberg Line Eldring

F.v.: Fafo-forskerne Rolf K. Andersen, Anne Mette Ødegård, Sissel Trygstad, Jon Horgen Friberg og Line Eldring

Publikasjoner

På seminaret presenteres funn fra tre studier. Rapporten om renholdsbransjen ble offentliggjort 18. august.
Rapporten om arbeids- og levekår for polakker i Oslo ble publisert 21. oktober. Rapporten fra bransjestudiene vil bli publisert senere i høst. Følg med på våre nettsider.

Fafo-rapport: Til renholdets pris

Forside Fafo-rapport 2011:18 Når renhold topper nyhetene er det sjelden godt nytt. Vi leser om arbeidstakere som jobber lange dager eller netter, som mottar en lønn som ligger langt under hva vi anser som akseptabelt, og som tidvis også jobber uten kontrakt. Det handler i tillegg om skatteunndragelse og hvitvasking av penger. Men renholdsbransjen har også en annen side. Det er virksomheter som daglig forsøker å holde seg innenfor lovverket, som har tegnet tariffavtale og som byr ansatte anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Problemet er imidlertid at de seriøse presses av de useriøse. I denne rapporten ser Fafo-forskerne Sissel C. Trygstad, Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård på forholdene i renholdsbransjen slik de framstår i 2011. Rapporten ble offentliggjort i august.
Last ned Fafo-rapporten Til renholdets pris
Les mer om Fafo-rapporten Til renholdets pris
Arbeidsdepartementets presentasjon av rapporten

 

Ny Fafo-rapport: Polonia i Oslo 2010

ForsideI denne rapporten presenteres funnene fra Polonia-undersøkelsen 2010, som er oppfølgeren til en tilsvarende studie fra 2006. Fafo-forskerne Jon Horgen Friberg og Line Eldring gir et nytt innblikk i hvordan de polske arbeidsinnvandrerne i Oslo lever, og om situasjonen deres har endret seg de siste årene. Rapporten gir blant annet svar på følgende spørsmål: Hva kjennetegner de polske arbeidsinnvandrerne i Oslo, og hvilke motiver har de hatt for å komme til Norge? Hvor i arbeidsmarkedet befinner de seg, og hva slags lønns- og arbeidsvilkår har de? Lærer de seg norsk? Hvordan forholder de seg til norske fagforeninger? Og hvilke planer har de for framtiden?
Last ned Fafo-rapporten Polonia i Oslo 2010
Les mer om Fafo-rapporten Polonia i Oslo 2010

 


Fafo-rapport fra 2007: Polonia i Oslo

Fafo gjennomførte høsten 2006 en kartlegging av migrasjonserfaringer og arbeids- og levekår blant polakker i Oslo-området. De første funn fra denne surveyen ble presentert på et Fafo Østforum seminar 26. februar 2007. Les om seminaret og last ned presentasjon

Fafo image/bilde Forskerne arbeidet deretter videre med analysearbeid og rapportskriving, og rapporten ble offentliggjort 13. september 2007. De aller fleste polakker som jobber i Norge – også de som kommer tjenesteveien – har et langsiktig perspektiv på sitt opphold, skriver Fafo-forskerne Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum i en kronikk i Dagens Næringsliv i dag. I en ny Fafo-rapport, Polonia i Oslo, studerer forskerne arbeids- og levekår blant polakker i hovedstadsområdet. Siden polske arbeidsinnvandrere er lite tilgjengelige for statistikkproduksjon, har det vært vanskelig å framstille systematisk kunnskap om hvordan denne gruppen faktisk har det. I denne studien har forskerne tatt i bruk en ny metode for datainnsamling og analyse som gjør at de har kunnet produsere informasjon som er representativ for alle polakker som oppholder seg i Oslo-området. Last ned Fafo-rapporten Polonia i Oslo
Les mer om Fafo-rapporten Polonia i Oslo

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700