Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Seminar l 08.06.11

Hva skjer i Baltikum?

Fafo Østforum inviterte til seminar onsdag 8. juni 2011 kl 14-16

I 2004 ble Estland, Latvia og Litauen medlemmer i EU, og de siste årene har
forbindelsene mellom Norge og Baltikum blitt stadig tettere. Det er en betydelig
arbeidsvandring fra Latvia og Litauen til Norge, så vel som økning i norske
investeringer i Baltikum. I 2008 ble de baltiske landene hardt rammet av
finanskrisa, og optimistiske framtidsutsikter ble erstattet av dystre prognoser.
Men hvordan går det egentlig nå?

Lise Kleven Grevstad, Norges ambassadør i Estland, Jan Grevstad, Norges
ambassadør i Latvia og Leif A. Ulland, Norges ambassadør i Litauen ga oss et
innblikk i dagens situasjon, både når det gjelder økonomi, politikk og arbeids-
markedene. Migle Gamperiene, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI),
kommenterte innledningene og reflekterte over arbeidsutvandring fra Litauen.
Seminaret ble ledet av Fafo Østforums prosjektleder Line Eldring.

Lise Kleven Grevstad, ambassadør i Estland Jan Grevstad, ambassadør i Latvia Lief A. Ulland, ambassadør i Litauen Migle Gamperiene, forsker på AFI Line Eldring, prosjektleder Fafo Østforum

F.v.: Lise Kleven Grevstad, Jan Grevstad, Leif Arne Ulland, Migle Gamperiene og Line Eldring

 

___________________________________

Fafo Østforums landrapporter

I Fafo Østforum landrapporter har vi samlet informasjon og tall fra en rekke kilder og
kokt det hele ned til én side med grunnleggende kunnskap om åtte av landene som
ble medlemmer i 2004, samt EU-landene Bulgaria og Romania og søkerlandet Kroatia.
Hver landrapport tar for seg temaene økonomi, næringsstruktur, arbeidsmarked og
partene i arbeidslivet. Vi har i tillegg laget tabeller for hvert land med nøkkeltall som
brutto nasjonalprodukt, arbeidsledighet og andel fagorganiserte. Landrapportene
ble sist oppdatert i begynnelsen av 2010. Landrapportene

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700