Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Seminar l 23.03.11

Allmenngjøring av tariffavtaler – status og utfordringer

Fafo Østforum inviterte til seminar onsdag 23. mars 2011 kl 14-16

70 var til stede på vårens første seminar der allmenngjøring av tariffavtaler var tema. Allmenngjøring av tariffavtaler er fortsatt et omdiskutert tema: Hvordan virker ordningen?
Og hvilke tariffavtaler bør allmenngjøres i framtida? Per i dag er det allmenngjorte
tariffavtaler innenfor bygg, verftsindustri og landbruk, mens i renholdsbransjen har både
arbeidsgiver- og arbeidstakersiden varslet at de vil gå inn for allmenngjøring. Den aller
første allmenngjøringsforskriften i 2004 gjaldt syv petroleumsanlegg på land, men i
desember i fjor besluttet flertallet i Tariffnemnda å ikke videreføre denne forskriften.

På dette seminaret i Fafo Østforum fikk vi innledeninger av Håvard Holm, leder av Tariffnemnda
og Sigve Knudsen, fagleder Arbeidsmiljø i Petroleumstilsynet. Etter pausen var det paneldebatt
med representanter fra partene, som diskuterte erfaringer med dagens ordning, og utfordringer
og mulige løsninger framover.

Last ned lysark

Pil Allmenngjøring - status og utfordringer. Erfaringer fra Petroleumstilsynet.
Ved Sigve Knudsen, Petroleumstilsynet

 

Seminprogram

Pil Allmenngjøring av tariffavtaler – status og utfordringer

________________________

Allmenngjøring av tariffavtaler innebærer blant annet innføring av minstelønn i berørte
bransjer, og har som formål å sikre utenlandske arbeidstakere likeverdige lønns- og
arbeidsvilkår, samt å hindre konkurransevridning.
Pil Mer om allmenngjøring på Fafo Østforums temaside

 

På programmet

Håvard HolmSigve KnudsenPetter FurulundTore M. SellægAnders SkattkjærJan Olav AndersenLine EldringAnne Mette Ødegård, Fafo-forsker

F.v.: Håvard Holm, Sigve Knudsen, Petter Furulund,Tore M. Sellæg, Anders Skattkjær,
Jan Olav Andersen
, Line Eldring og Anne Mette Ødegård

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700