Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Seminar l 07.12.10

Arbeidsinnvandringen til Norge - status og statistikk i 2010 

Fafo Østforum inviterte til åpent seminar tirsdag 7. desember 2010 Pil Seminarprogram

I 2010 har arbeidsinnvandringsdebatten blant annet handlet om forholdene i
bransjer som ikke tidligere har fått så mye oppmerksomhet, som renhold,
transport og hotell og restaurant, arbeidsledighet blant arbeidsinnvandrere,
krav i offentlige kontrakter, rettssak om allmenngjøring i skipsverftene,
solidaransvar, eventuelle virkninger av EUs nye vikarbyrådirektiv,
arbeidsvilkår til sjøs og en ny undersøkelse blant polakker i Oslo-området.  

Ved slutten av året ønsket vi å gjøre opp status i Fafo Østforum.
På dette seminaret la UDI, NAV og SSB fram oppdaterte registertall og
vurderinger, og Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo
presenterte besøkstall og andre erfaringer i 2010. Møteleder var
Fafo Østforums prosjektleder Line Eldring.

Lysark

Pil Den regulerte arbeidsinnvandringen til Norge i perioden 2004 - 2010,
med merknader om de nærmeste årene
. Ved Eivind Hoffmann, Utlendingsdirektoratet (UDI)

Pil Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet i 2010. Ved Hans Kure,
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Pil Besøksutvikling og andre erfaringer i 2010. Ved Lene K. Solheim Hagen,
Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo

Pil SSBs statistikk om arbeidsinnvandring. Ved Helge Næsheim,Statistisk sentralbyrå (SSB)

 

På programmet

Eivind HoffmannHans KureLene Solheim Hagen Helge Nome Næsheim Line Eldring

F.v.: Innlederne Eivind Hoffmann, Hans Kure, Lene K. Solheim Hagen og Helge Næsheim, og møteleder Line Eldring

_______________________________________________

 

Vi vil også informere deg om:

Fafokonferansen 2011

Høyredreining i Europa – retorikk eller realitet?
Oslo Kongressenter 2. mars 2011 08.30 – 17.30
Pil Konferanseprogram og påmeldingsinformasjon

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700