Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Seminar l 26.10.10

Polonia i Oslo 2010

Fafo Østforum inviterte til åpent seminar tirsdag 26. oktober 2010

Pil Seminarprogram

På dette seminaret presenterte Fafo-forskerne Line Eldring og Jon Horgen Friberg de første hovedfunnene fra den nye arbeids- og levekårundersøkelsen blant polakker i Oslo-området, "Polonia i Oslo 2010". Dette var en underveisrapportering, og endelig rapportering kommer i form av en Fafo-rapport i første kvartal 2011.

Undersøkelsen er gjennomført i et samarbeid mellom Fafo og Centre for Migration Research ved Universitetet i Warszawa og er en oppfølging av Polonia-undersøkelsen i 2006. Undersøkelsen tar for seg en rekke spørsmål knyttet til arbeidsinnvandrernes bakgrunn, sysselsetting og arbeids- og levekår i Norge.

Etter forskernes presentasjon, var ble funnene kommentert av Jan-Erik Støstad, statssekretær i Arbeidsdepartementet, Julia Maliszewska fra Fellesforbundet, Oslo Bygningsarbeiderforening og Geir Gamborg-Nielsen fra Norsk Arbeidsmandsforbund, Oslo og Akershus. Møteleder var Fafos Anne Mette Ødegård.

Lysark

Pil Polonia i Oslo 2010 - underveisrapportering. Ved Line Eldring og Jon Horgen Friberg, Fafo

Pil Polsk arbeidskraft. Kommentarer til Fafo undersøkelse. Ved Geir Gamborg-Nielsen, Norsk Arbeidsmandsforbund, Oslo og Akershus

Pil Kommentar til Fafos undersøkelse. Ved Julia Maliszewska, ombud for polske arbeidere i Oslo Bygningsarbeiderforening, Fellesforbundet

På programmet

Statssekretær Jan-Erik Støstad Julia Maliszewska, Fellesforbundet, Oslo Bygningsarbeiderforening Geir Gamborg-Nielsen, Norsk Arbeidsmandsforbund, Oslo og Akershus Fafo-forsker Line Eldring Fafo-forsker Jon Horgen FribergFafo-forsker Anne Mette Ødegård

F.v.: Jan-Erik Støstad, Julia Maliszewska, Geir Gamborg-Nielsen, Line Eldring, Jon Horgen Friberg og Anne Mette Ødegård

Polonia i Oslo 2006

Pil Lysark fra 26. februar 2007, Fafo Østforum seminar "Arbeids- og levekår blant polakker i Oslo-området"
Pil Les mer om Polonia i Oslo, Fafo-rapport 2007:27

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700