Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Seminar l 30.09.10

Indiske ingeniører til Norden?
Reguleringer, strategier og realiteter

Fafo Østforum inviterte til åpent seminar torsdag 30. september 2010

Pil Seminarprogram

Behovet for høyt utdannede arbeidstakere fra utlandet har utløst en rekke tiltak og endringer i innvandringsregelverket i alle de nordiske landene. På dette seminaret fikk vi presentert hva disse endringene har gått ut på, og hvordan de har virket. I samarbeid med forskere fra Danmark og Sverige, har Fafo studert reguleringer, strategier og resultater når det gjelder rekruttering av høykompetansegrupper fra tredjeland til Norden. Undersøkelsen har særlig konsentrert seg om rekruttering og innvandring av ingeniørarbeidskraft. På seminaret presenterte forskerne rapporten fra undersøkelsen, og NITO-president Marit Stykket kommenterte funnene.

Lysark

De nordiske forskerne presenterte funn fra:

Pil Norge og Finland ved Åsmund Arup Seip, Fafo

Pil Sverige ved Sofia Murhem, Ekonomisk-historiska institutionen ved Uppsala universitet

Pil Danmark, samt komparativ analyse av de nordiske landene ved Nana Wesley Hansen, FAOS, Københavns Universitet

Kommentar:

Pil Noen refleksjoner fra NITO ved Marit Stykket, president i NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

 

Innledere og kommentator

Sofia Murhem, forsker ved Uppsala UniversitetNana Wesley Hansen, forsker ved FAOS i DanmarkMarit Stykket, president i NITOÅsmund Arup Seip, Fafo-forsker
Sofia Murhem, Nana Wesley Hansen, Marit Stykket og Åsmund Arup Seip

 

Rapport og oppdragsgiver

Last ned rapporten Pil Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden (pdf)

Prosjektet er finansiert av Nordisk ministerråd og en rekke nordiske arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Rapporten ble første gang presentert på en internasjonal konferanse arrangert av Nordisk ministerråd i København i mai 2010. Mer om konferansen

 

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700