Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Seminar l 16.03.10

Bemanningsbransjen:
Uregulert vekst og nytt regelverk

107 var til stede på Fafo Østforum seminaret som fant sted
tirsdag 16. mars 2010 kl 14-16 i Fafos konferansesenter, Oslo.

Seminarprogram

I løpet av de siste 10 årene har bemanningsbransjen blitt totalt forvandlet.
Arbeidsinnvandring, høykonjunktur i arbeidslivet og liberaliseringen av regelverket har
ført til en omfattende bruk av innleid arbeidskraft. I kjølvannet av denne utviklingen
har det blitt flere useriøse aktører i bransjen. Samtidig har det kommet nye
reguleringstiltak og et EU-direktiv om bemanningsbransjen skal gjennomføres
innen 2011.

Seminaret startet med tall og fakta om bemanningsbransjen i Norge. Dernest var det
presentasjon av et nytt Fafo-notat om useriøsitet i utleiebransjen. Notatet offentliggjøres
i løpet av våren. Deretter så vi på hvilke virkninger det nye EU-direktivet vil få for Norge.
Partene var invitert til å kommentere hvilke utfordringer de ser for seg ved innføring av
EU-direktivet, og dagen før seminaret - 15. mars - forhandlet LO og NHO seg frem til en
midlertidig tariffavtale for bransjen.
Se nyhetssak: Tariffavtale i bemanningsbransjen (Fri Fagbevegelse, 16.03.10)

Lysark fra innledningene

Tall og fakta om bemanningsbransjen i Norge v/Fafo-forsker Kristine Nergaard

 Useriøsitet i bemanningsbransjen. Presentasjon av nytt Fafo-notat
v/Fafo-forskerne Anne Mette Ødegård og Øyvind Berge

Hvilke virkninger vil EUs direktiv om bemanningsfirmaer få i Norge?
v/Fafo-forsker Kristin Alsos

Hvilke utfordringer ser NHO Service ved innføring av EU-direktivet om bemanningsfirmaer?
v/Even Hagelien, fagsjef i NHO Service

 

Innlederne

Kristine Nergaard Anne Mette Ødegård Øyvind Berge Kristin Alsos Even Hagelien Karen Sophie Steen

Fra venstre: Kristine Nergaard, Anne Mette Ødegård, Øyvind Berge,
Kristin Alsos, Even Hagelien og Karen Sophie Steen

 

 

Nye Fafo-notater

Omslag_10101

Problemet med useriøs virksomhet har blitt større i kjølvannet av EU-utvidelsene. Fafo-forskerne Anne Mette Ødegård og Øyvind Berge forteller i dette nye notatet fire ulike historier om useriøs virksomhet i byggebransjen.
(Fafo Østforum, 23.03.10)

Les mer om notatet Useriøsitet i bemanningsbransjen

Last ned notatet (pdf 407kb)

 

Omslag 10099

EUs direktiv om arbeid i bemanningsforetak skal gjennomføres i norsk rett i 2011. Direktivet inneholder et prinsipp om likebehandling i bemanningsforetak og i innleiebedrift, noe som krever endring i norsk lovgivning. Fafo-forsker Kristin Alsos har studert reguleringsmodeller i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland.

Les mer om notatet
Bemanningsforetak. Reguleringsmodeller i utvalgte europeiske land

Last ned notatet (pdf 276kb)

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700