Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Seminar l 28.01.10

Fafo Østforum seminar:
70 millioner til arbeidslivsfond for Øst- og Sentral-Europa

47 var til stede på årets første Fafo Østforum seminar.
Seminar fant sted torsdag 28. januar 2010 kl 14-16 i Fafos konferansesenter, Oslo.

Seminarprogram

I perioden 2009-2014 vil Norge bidra med ca. 3 milliarder kroner per år til sosial og
økonomisk utjevning og samarbeid i Europa. Hele 70 millioner kroner skal settes av til et
nytt fond for partssamarbeid i arbeidslivet. Mottakerne er de nye medlemslandene i EU.
På dette seminaret fikk vi en presentasjon av det nye fondet, Fafos notat om hvordan
de norske partene kan medvirke i dette arbeidet, samt av erfaringer fra samarbeids-
programmene i Bulgaria og Romania.

 

Lysark fra innledningene

EØS-midlene: Erfaringer og resultater så langt og opprettelse av det nye fondet for anstendig
arbeid og trepartsamarbeid
. Vibeke Rysst-Jensen, underdirektør, Utenriksdepartementet

Prioriteringer for godt partssamarbeid i Øst- og Sentral-Europa. Odd Bjørn Ure og
Inger Marie Hagen
, forskere Fafo

Prosjekterfaringer fra Bulgaria og Romania. André Nerheim og Hans Øyvind Nilsen,
Internasjonal avdeling, LO

De norske samarbeidsprogrammene med Romania og Bulgaria - utfordringer med prosjekter
i privat regi
. Tore Lasse By, programdirektør, Innovasjon Norge

 

 

Innlederne

Vibeke Rysst-Jensen Odd Bjørn Ure Inger Marie Hagen André Nerheim Hans Øyvind Nilsen Tore Lasse By

F.v.: Vibeke Rysst-Jensen, Odd Bjørn Ure, Inger Marie Hagen,
André Nerheim, Hans Øyvind Nilsen og Tore Lasse By

 


 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700