Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Seminar l 03.12.09

Arbeidsinnvandringen til Norge - status og statistikk i 2009 

78 var til stede på årets siste Fafo Østforum seminar.
Seminar fant sted torsdag 3. desember 2009 kl 14-16 i Fafos konferansesenter, Oslo.

Seminarprogram

I 2009 har arbeidsinnvandringsdebatten handlet mye om virkninger av finanskrisa, utfasingen av
overgangsordningene, situasjonen for arbeidsledige arbeidsinnvandrere - og om de reiser hjem eller
blir i Norge. Ved slutten av året ønsket vi å gjøre opp status i Fafo Østforum. På dette seminaret la UDI, NAV og SSB fram oppdaterte registertall og vurderinger, og IMDi presenterte resultater fra en undersøkelse om hvordan finanskrisen påvirker bosatte litauere og polakkers fremtidsplaner i Norge. Vi fikk også en presentasjon av IMDi-publikasjonen "Ny i Norge". Møteleder var Fafo Østforums prosjektleder Line Eldring.

 

Eivind Hoffmann Anders Nordraak Aasheim Stein LangelandAnders FyhnHelge Nome NæsheimLine Eldring

F.v.: Eivind Hoffmann, Anders Nordraak Aasheim, Stein Langland, Anders Fyhn, Helge Næsheim og Line Eldring


Lysark fra innledningene

Den regulerte arbeidsinnvandringen til Norge i perioden 2004 - 2009 og hovedtrekkene i den nye
registreringsordningen for EØS-borgere
. Eivind Hoffmann, Enhet for statistikk og analyse, og
Anders Nordraak Aasheim, Enhet for internasjonale og generelle saker, Utlendingsdirektoratet (UDI)

 Innvandrere og arbeidsledighet i 2009. Stein Langeland, leder for avd. for statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

De nye arbeidsinnvandrernes fremtidsplaner i Norge. Anders Fyhn, seniorrådgiver, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Statistikk om arbeidsinnvandrere. Helge Næsheim, seksjonssjef, Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå (SSB)

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700