Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Fafo Østforums Aktiviteter l Seminar l 27.10.09

Norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft:
Endringer, motiver og erfaringer

Om lag 70 var til stede da rapporten Norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft
ble lansert på Fafo Østforum seminar tirsdag 29. oktober 2009 kl. 14-16 på Fafo, Oslo.

Seminarprogram

Mona Bråten Jon Horgen Friberg Anne Mette Ødegård Rolf K. Andersen

De siste årene har mange norske bedrifter fått erfaring med bruk av arbeidskraft fra EUs nye medlemsland. Vinteren 2009 gjennomførte Fafo en omfattende bedriftsundersøkelse i tre næringer: Bygg og anlegg, industri og hotell og restaurant. Dette var en oppfølging av en tilsvarende undersøkelse i 2006.

På dette seminaret presenterte Fafo-forskerne rapporten fra 2009-undersøkelsen, hvor de blant annet har sett på bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft og endringer fra 2006 når det gjelder motiver og erfaringer. Seminarets andre del omhandlet næringsmiddelindustrien, som er en av bransjene hvor bruken av østeuropeisk arbeidskraft har økt mest.


Lysark fra innledningene

Presentasjon av Fafos to bedriftsundersøkelser. Jon Erik Dølvik, forskningssjef Fafo

Bedriftenes motiver, erfaringer og oppfølging. Jon Horgen Friberg, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård, Fafo

Situasjonen i næringsmiddelindustrien. Rolf K. Andersen, Fafo

 

Ny rapport

Omslag

I 2009 brukte 35 prosent av bedriftene i bygg og anlegg, deler av industrien og hotell og restaurant arbeidskraft fra nye EU-land. Dette er en økning fra 15 prosent i 2009. Det var mer enn en fordobling av bedrifter som svarte at de både ansatte folk og brukte arbeidskraft via innleie og underentreprenører. Mangel på felles språk og mangel på kunnskap om HMS-regler viser seg å være et økende problem i de bedriftene som bruker østeuropeisk arbeidskraft. Dette viser rapporten Norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft, er utarbeidet av Fafo-forskerne Rolf Andersen, Mona Bråten, Line Eldring, Jon Horgen Friberg og Anne Mette Ødegård.

Last ned rapporten

Les mer om rapporten

 

 

Medioppslag

Øst-europeiske arbeidstakere mangler kunnskap om HMS (Magasinnet, 28.10.09)

Sliter med språket. Flere bedriftsledere enn for tre år siden innrømmer at språket skaper problemer på arbeidsplasser med østeuropeere, ifølge Fafo-rapporten Norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft. Dette skriver Aftenposten. Saken er gjengitt i flere media. Hør også i P4 (basert på Aftenposten). Se også NTB-melding gjengitt i Fædrelandsvennen: Språkproblemer på norske arbeidsplasser, og i andre media. LO-Aktuelt: Forstå, bli forstått. Fafo-forsker Anne Mette Ødegård intervjues i Radio Riks. The Norway Post: Language problems in the workplace. Agderposten: Knuser landssnittet. TV 2 Nyhetene: Ulovlige arbeidere dumpes i Norge.


 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700