Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Seminar l 08.09.09

Arbeidsinnvandring og lønnsutvikling

72 var til stede på høstens første Fafo Østforum seminar. Tema var
arbeidsinnvandringens betydning for det generelle lønnsnivået i en bransje.

Seminaret fant sted tirsdag 8. september 2009 kl. 14-16 i Fafos konferansesenter, Oslo.

Seminarprogram

Oddbjørn Raaum Bernt Bratsberg

Forskerne Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum fra
Frischsenteret ved Universitetet i Oslo presenterte en
studie av lønnsutviklingen i bygg og anlegg, og hvordan
den er påvirket av bruken av utenlandsk arbeidskraft. 

Et viktig funn i undersøkelsen deres er at lønnsveksten har
vært betraktelig  lavere i bransjer med høy innvandring. De
finner en betydelig negativ lønnseffekt av arbeidsinnvandring
for norske arbeidstakere i bygg og anlegg. Lønnseffekter er
størst for arbeidstakere med kort eller mellomlang utdanning,
mens lønninger for norske ansatte med høyere utdanning er
upåvirket. Når det gjelder priseffekter finner de at utenlandsk arbeidskraft bidrar til lavere
byggekostnader og priser i byggsektoren. Nedenfor finner dere link til presentasjonen (lysark).

Partene i arbeidslivet, representert ved Stein Reegård i LO og Olav Magnussen i NHO,
kommenterte studien.

Aleksandra F. Eriksen, daglig leder i Polish Connection ga på seminaret en kort presentasjon
av nettstedet Moja Norwegia (Mitt Norge). Dette er et nettsamfunn som henvender seg til
polakker i Norge. Her presenteres kultur, sport og nyheter. Eksempelvis oversettes
pressemeldinger fra AID om sosial dumping til polsk. - Et møtested på tvers av grenser.
En alternativ vei til integrering, sa Eriksen om nettsamfunnet.

 

Lysark:

Arbeidsinnvandring og lønnsstruktur: Erfaringer fra bygg og anlegg
Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum, Frischsenteret, Universitetet i Oslo

Moja Norwegia – internettside for polakker i Norge
Aleksandra F. Eriksen, daglig leder i Polish Connection

 

Paper:

Bratsberg, Bernt og Oddbjørn Raaum (2009) Immigration and Wages: Evidence from Construction Ragnar Frisch Centre for Economic Research. September 2009

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700